Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės trijų dienų rekolekcijos Palendriuose (2016-03-14)

Paskelbta: 2016-03-14


Neišpasakyta tyla, ramybė ir nuoširdus priėmimas - tai dvasinės traukos židinys, kad jau treti metai iš eilės rekolekcijoms vieta pasirenkama Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno ansamblis ir svečių namai.

Pagrindinis dėmesys - pažvelgti į save. Ar darbais, mintimis neprasižengiame Dievo valiai?  "Aprimk, nes tik ramia širdimi gali atpažinti Dievo ženklus. Kuriose veiklose, darbuose tavo širdis rami? Jeigu nerami - keisk kryptį", - dvasinio pokalbio metu kalbėjo tėvas Žeraras.

 

Be dvasinių pokalbių, išpažinčių (mums buvo priskirti trys vienuolyno broliai: tėvas Žeraras, tėvas Gabrielius ir prioras tėvas Kazimieras) turėjome konferencijas.

Pirmąją konferenciją „Puikybės drakonas" pravedė parapijos šeimų bendruomenės Dvasios vadovas, mons. Vytautas Grigaravičius. „Kai suvoksite savo puikybę, teks su ja tvarkytis, nes būtent ji trukdo mylėti, o gal ir būti mylimam. O kaip atrasi pasislėpusius puikybės žiedus? Juk yra daug atmainų, kaip antai drovumo, skrupulų ir kt., “- mintimis dalijosi monsinjoras.

Puikybė tema nagrinėta išsisakant asmeniniais pavyzdžiais tiek mons. Vytauto, tiek susirinkusiųjų iš šeimų bendruomenės. Rekolekcijų metu tarsi naujai nuskambėjo, kad puikybės kita pusė - savivertės stoka.

 


Antrosios konferencijos tema „Atleidimas - viso gyvenimo programa", ją skaitė prioras tėvas Kazimieras Milaševičius OSB. Neatleisdami supančiojame tiek kitą žmogų, tiek ir save. Atleisti - nereiškia užmiršti. Kaip ir kūno randas lieka pastebimas, tiek lieka ir dvasiniai randai. Turime išsikelti žaizdas, tamsiausias praeitis. Jėzus šlamštą padaro gerais dalykais. Konfliktas - puikus metas kažką pažinti kitame. Jo metu perduodama kažkokia žinia. Nepykstame be reikalo. Svarbiausia pažinti save tokį, kokį mane mato Dievas, o ne aplinkiniai. Tikras žmogaus veidas - nuolankumas, nusižeminimas. Gyventi žmogus privalo tiesoje!


Atleidimo tema buvo tęsiama ir susitikime su sese Loreta.

Be šv. Mišių, rožinio ir kitų įprastų vienuolyne maldų buvo žiūrimi krikščioniški filmai "War Room", o Salomėja iš Vilniaus specialiai šiai grupei atvežė filmą "Marijos žemė".

Dėkojame vienuolyno vyresniajam priorui Kazimierui Milaševičiui OSB, sesei Loretai už nuoširdų priėmimą ir organizaciją, parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui už palydėjimą.

Koordinatorė S. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021