Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - J. Aisčio literatūros premijos laureato, poeto, vertėjo, redaktoriaus Vlado Vaitkevičiaus kūrybos valanda (2016-03-06)

Paskelbta: 2016-03-12

Pirmąjį šių metų kovo sekmadienį Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) prezidentė Dalia Poškienė, tęsdama savo ilgametį darbą ir bendradarbiavimą su žymiais Lietuvos dvasinio ir kultūrinio pasaulio atstovais, organizuoja Lietuvos švietimo, kultūros bei istorinių renginių ciklą Kauno mieste Kristaus Prisikėlimo bazilikoje surengė Lietuvos rašytojų sąjungos nario, J. Aisčio literatūros premijos laureato, poeto, vertėjo, redaktoriaus Vlado Vaitkevičiaus kūrybos popietę.

Kauno Prisikėlimo bazilikos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, sveikindamas susirinkusius parapijiečius į Jono Aisčio literatūros premijos laureato, Lietuvos rašytojų sąjungos nario kauniečio Vlado Vaitkevičiaus kūrybinę popietę, pažymėjo, kad į visus žvelgiantis, didingai, plačiai iškėlęs rankas nuo šios šventovės sienų Kristus švelniai laimina visus. Su meile žvelgiantis į visus, Jis tarsi kviečia: „Ateikite visi, aš jus nuraminsiu‘‘ .

Kauno Prisikėlimo bažnyčia statyta kaip padėkos už atgautą laisvę simbolis, laikais, kada dvasinė atmosfera taip pripildyta išaukštintu siekiu, tiksliai išreikšta būtinybe, kad nesudėtinga tapti pranašu. ČIA KIEKVIENAS TIKINTIS, IEŠKANTIS DVASINĖS PAGUODOS, VISADA RAS PAGUODĄ IR ATJAUTĄ. Prisikėlimo bazilikos skliautai, Lietuvos nepriklausomybės istorijos vingiai, laikai, kai vidinė, nuo paviršutiniškos akies paslėpta branda nematomai duoda nesulaikomą postūmį dvasinei švytuoklei.

Dvasinė, Jono Aisčio literatūros premijos laureato, Lietuvos rašytojų sąjungos nario kauniečio Vlado Vaitkevičiaus poezijos švytuoklė dėsningai kyla ir leidžiasi į naują kelią nauja kryptimi. Jonas Aistis ir Vladas Vaitkevičius, - šie veidai ir vardai taip tampriai susiję poezijos aukštuma ir poetinės minties giluma, aprašant jausmų, puoselėjamų gimtam kraštui gelmes, gimtinės grožį ir ilgesį, giluminiai gvildenant praeities prisiminimus ir šiandienos realijas. Tai tarsi lieptas, permestas per upę, kuriuo einant ir širdis gatava išlėkt iš krūtinės ir balsas vinguriuoja, dreba, virkauja, švelniai išsiliedamas į esmines minties ir poetinio žodžio skambesio gelmes.

Tai buvo ryškiai juntama ne tik drauge su autoriumi vartant ,,Saulėlydžio ornamento spindesio ‘‘puslapius, bet turint galimybę bent trumpam peržvelgti kitos jo poezijos knygos „Šešėly krintančios žvaigždės“ (2006), apdovanotos Kauno meno kūrėjų asociacijos premija, poezijos popietės metu lengva ranka paskleistas mintis.

Poetas, bardas Aleksandras Ravve, ilgametis poeto Vlado Vaitkevičiaus mūzų globėjas ryškiausiomis pavasarinėmis nuotaikom užliejo susirinkusių klausytojų širdis, dalindamasis ypatingomis bendros kūrybos bendravimo akimirkomis, jautria ranka liesdamas gitaros stygas ir švelniu balsu skleisdamas džiugesio nuotaikas. Jo dainos buvo ne tik gerbiamo poeto Vlado Vaitkevičiaus žodžiais, skirtais tėviškei ir brangiems žmonėms atminti, bet ir Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės tematika.

Poeto žmona, ilgametė bendražygė bei kūrybos įkvėpėja Birutė Kairaitytė – Vaitkevičienė jautriai pasidalino "Saulėlydžio ornamento spindesio‘‘ eilių ir iliustracijų, vaizdingų Lietuvos kampelių, pateikimo ypatumais.

Šiai knygai kurtos fotografijos – akimirksnio impulsas, kurio kitaip pateikti neįmanoma, tik pažvelgus savom akimis, praleidus šį vaizdą per savo širdies filtrą. Ir jei tai širdyje lieka, tai jau galima dalintis ir plačiau. Šios nuotraukos taip glaudžiai priglunda prie gerbiamo autoriaus poezijos posmų, kaip akimirka, gebanti pakeisti viso bendro kūrybinio gyvenimo bangų kryptį.

Poeto Vlado Vaitkevičiaus kūrybos popietę nuoširdžiausiomis mintimis ir savomis eilėmis vainikavo žinoma Kauno poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Eglė Perednytė, kuri, dėkodama gerbiamui poetui už paramą, taiklų kritikos ir paramos žodį, rengiant jos poezijos knygą, kuri tuoj tuoj pasieks Kauno miesto, o ir visos Lietuvos skaitytojus, pabrėžė amžinąsias vertybes - Tikėjimą, Meilę ir Tiesą. O žodžiai, besiliejantys jos kūrybos kely yra ne žodžiai, o tik malda, tik kuklūs jautrumo ir padėkos žiedai šios knygos autoriui.

Ilona Katiliūtė Schvarz LUMA Kauno skyriaus narė, poetė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021