Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Metodinis renginys Šv. Kazimierui paminėti Kauno „Saulės“ gimnazijoje (2016-03-04)

Paskelbta: 2016-03-08

Kovo 4 d., Kauno „Saulė“ gimnazijos aktų salėje vyko Kauno „Saulės“ gimnazijos ir Kauno I dekanato katechetikos metodinio centro metodinis renginys „Šv. Kazimieras, Lietuvos jaunimo globėjas – įkvepiantis pavyzdys istorijos puslapiuose“, skirtas moksleiviams bei doros, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams.


Pagrindinis renginio tikslas - išryškinti ir skleisti Šv. Kazimiero dorybes: kuklumą, nuolankumą, Dievo ir artimo meilę, prasmingai paminint Šv. Kazimiero dieną ir ugdant jaunimo dorinį, istorinį ir pilietinį aktyvumą.

Renginio pranešėja, etikos mokytoja metodininkė Neringa Zaveckienė, pakvietė Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorę Sonatą Drazdavičienę tarti sveikinimo žodį.


Susirinkusius svečius menine programa sveikino sportinių šokių grupė ir moksleivių muzikinė grupė „Akordas“. Moksleivius ruošė meno vadovė Jovita Kulakauskienė ir šokių vyr. mokytojas Gintaras Paukštys.

Šventojo Kazimiero asmenybę, jo trumpo, bet ryškaus ir gilaus gyvenimo puslapius, savo pranešime atskleidė Kauno I dekanato katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė.


Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos istoriją ir veiklą pristatė ses. Silvija J. Matačiūnaitė. Renginyje kartu svečiavosi Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos atstovės: ses. Vita I. Mačiukaitytė, ses. Dovyda M. Jaugelytė.

Pranešimą apie Kauno“Saulės“ gimnazijos istorines sąsajas su Šv. Kazimiero seserų kongregacija ir apie gimnazijos rūmuose veikusią Mergaičių gimnaziją, skaitė šio renginio iniciatorė, buvusi „Saulės“ gimnazijos direktorė, knygos „Kauno „Saulės“ gimnazija“ autorė, gimnazijos neformaliojo švietimo būrelio „Sol lucet omnibus“ vadovė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Sellienė.


Pristatant pranešimo medžiagą, jai talkino gimnazijos „Jaunųjų muziejininkų“ klubo vadovė, minėtos knygos bendraautorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Solveiga Laučienė.


Renginio pabaigoje padėkos žodį tarė Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Linas Šipavičius.

Dėkodama už bendradarbiavimą sesėm vienuolėms, gimnazijos direktorė S. Drazdavičienė padovanojo gimnazijos jubiliejaus proga išleistas knygas „Kauno „Saulės“ gimnazija“.

Kauno I dekanato katechetikos metodinio centro informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021