Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

XIV dailės projektas-akcija „Šv. Kazimieras - lietuvių jaunimo globėjas" bazilikoje (2016-03-04)

Paskelbta: 2016-03-07

Kovo 4 d.  Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje įvyko Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių XIV-oji dailės akcija „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“. Tai tradicinis projektas, kurio tikslas – skatinti mokinius įvairiomis meninėmis priemonėmis atskleisti sakralumo gyvastingumą ir aktualumą šiandieniniame gyvenime, supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla.


Šių metų dailės projekto akcijos tema "Šv. Kazimieras laimina bendruomenes“. Akcija skirta bendruomenių metams. Realizuojant temą mokiniai domėjosi vienintelio Lietuvos šventojo – Kazimiero gyvenimu ir idėjomis ir tai atspindėjo savo darbuose, naudodami karpinius, grafines ir kitas priemones.


Akcija prasidėjo įžangine menine dalimi, kurią vedė Aidas Augustis, Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos dailės mokytojas ekspertas, Šv. Kazimiero ordino Kauno skyriaus atstovas.


Muzikiniu sveikinimu gerą nuotaiką sukūrė Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazijos vaikų folkloro ansamblis "Kaukutis“ (vadovės Birutė Viršilaitė, Asta Račinskienė, Geda Žiurkevičienė).Apie šios akcijos prasmingumą, Šv. Kazimiero asmenybę kalbėjo Kęstutis Kazimieras Ignatavičius - pirmasis Šv. Kazimiero ordino Kauno skyriaus vadovas.

Sveikinimo žodį tarė Gertūda Kliučinskienė, Šv. Kazimiero ordino atstovė ir Alvyda Panfilaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Akcijos metu su mokiniais bendravo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigas vikaras Linas Šipavičius.

Akcijoje dalyvavo 66 mokiniai bei jų mokytojai iš 21 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Nors kuriant darbus buvo ir šaltoka, tačiau akcijos dalyviai įdėjo dalelę savo širdies šilumos ir jų darbais kviečiame pasidžiaugti visus miestiečius –jie jau eksponuojami Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.


Akciją organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Kauno miesto dailės mokytojų metodinis būrelis. Projektą remia Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija. Alvyda Panfilaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021