Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Ilgiuosi senjorų bendrystės... (2016-02-24)

Paskelbta: 2016-03-02

Taip jau sutapo, kad paskutinysis vasario trečiadienis nuo senų senovės pavadintas Vieversio diena. Apie šią dieną ir kalbėjome senjorų popietėje. Kokios tradicijos, ką reiškia, jeigu vieversys parskrenda anksčiau negu vasario 24-ąją, o jeigu vėliau? Vieversio diena nuo seno laikoma viena iš pirmųjų pavasarį šlovinančių švenčių. Atėjus krikščionybei su šia švente sutapatinta Šv.Motiejaus diena.

Prisiminėme ir šį apaštalą, paskirtą į Judo Iskarijoto vietą. Į Dvylikos apaštalų misiją buvo pašauktas vėliau, po Jėzaus nukryžiavimo. Rašoma, kad Šv. Motiejus krikštijo pagonis, gebėjo gydyti žmones, sakė pamokslus, bet piktavaliai užmušė apaštalą. Prisiminėme, ką švenčia vasario 24 -ąją mūsų kaimynai estai.

1918 m. vasario 24 d. Estija pasiskelbė esanti Nepriklausoma valstybė. Prisiminėme jų kovas su vokiečiais, rusais, sovietinę okupaciją. Kokie panašūs kančių ir kryžiaus keliai su mūsų tauta...

Mūsų senjoras Edvardas Urbonas dėl pablogėjusios sveikatos nebegali lankytis mūsų popietėse. Rudenį mūsų Irena Sadukaitė atvežė Edvardą į šv. Mišias ir parvežė į namus. Po šv. Mišių šiltai pabendravome. Šį trečiadienį į popietę atlydėjo jo sūnus ir anūkas.

Gerbiamas Edvardas sakė, kad labai ilgisi mūsų bendrystės:“ Senjorų šeimoje aš visą laiką jaučiuosi esąs tikrosios Gyvosios bažnyčios čia žemėje nariu. Kiekviename senjore atrasdamas tą tvirtą Gyvosios bažnyčios Piliorių, dvasinę atramą ir tvirtybę“.

Edvardas labai kuklus ir niekada nesigyrė, kad rašė eilėraščius. Padovanojo mums Žiburio leidyklos išleistą eilėraščių rinkinį „Tyruose šaukiančiojo balsas“.,... Tai Tėvynės patrioto, 1953 metais Vilniaus karinio tribunolo nuteisto dvidešimt penkeriems metams laisvės atėmimo, kalėjusio Samaros, Mordovijos lageriuose, eilėmis išsakytas skausmas , ilgesys, tėvynės meilė, džiaugsmas laisve...

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021