Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Caritas posėdyje kalbėta apie tarnystę žmonėms (2016-02-25)

Paskelbta: 2016-03-01

Vasario 25 d. vyko Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas susirinkimas, kuriame dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir 9 savanoriai.

Susirinkime buvo kalbama apie Bažnyčios pašaukimą atspindėti Kristaus šviesą ir tarnauti vargšams. Mons. V. Grigaravičius pasidalijo savo patirtimi, pacitavo keletą pop. Pranciškaus minčių apie karitatyvinį darbą ir tarnystę žmonėms.


Svarbiausia tarnaujant kitiems atspindėti Bažnyčios pašaukimą, o ne iškeliant save, didžiuotis savo darbu. Taip užgožiame Kristaus vaidmenį, Jo galią ir vadovavimą mūsų veiklai. Tik Jo malonės dėka randame jėgų, būti šviesa jos stokojantiems, gyvenimo prislėgtiems. Klebonas patarė prieš einant tarnauti, pasimelsti už tą žmogų, pas kurį eini patarnauti, prašyti Dievo kantrybės, ramybės, kad galėtume be susierzino atlikti pareigą.


Monsinjoras taip pat palinkėjo, kad kiekvienas turėtume ko nors vardan kito atsisakyti, pavyzdžiui, turto. Gavėnia kaip tik yra tinkamas laikas.

Susirinkimo metu buvo aptarta piligriminė kelionė lankant Gailestingumo duris Vilniaus arkivyskupijoje, planavome kaip pravesti Praktinio gerumo dieną.

 Parapijos Caritas koord. J.Matikovienė 
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021