Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventinis jaunavedžių susitikimas Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-02-13)

Paskelbta: 2016-02-26

2016 m. vasario 13-osios vakarą vyko, klebono mons. V. Grigaravičiaus ir ses. Ramutės Budvytytės (parapijos šeimų sielovados vadovės) inicijuotas, šventinis susitikimas su jaunavedžiais, 2014-2015 metais Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje priėmusiais Santuokos sakramentą.

Mums ir dar keletui kitų parapijos jaunų šeimų bei sužadėtinių vadovų poroms, taip pat teko šiek tiek prisidėti ruošiantis šiai šventei. Didžiausias iššūkis buvo pati šventės idėja. Daug svarstėme, dalinomės su kitomis šeimomis, kas jauniems sutuoktiniams aktualu, ką norėtų išgirsti iš kitų, gilesnę santuokinę patirtį turinčių porų. Taip pat sutarėm savo šeimose melstis už visus jaunavedžius. Siunčiant pakvietimus jaunavedžiams vis aplankydavo abejonė, o jei neateis nė viena pora? Tiek pasiruošimo....


Bet Dievo malonė veikia – į kvietimą atsiliepė nemažas būrys jaunavedžių ir tai nuoširdžiai visus pradžiugino. Kiekvienai porai buvo išdalinta po degančią žvakelę simbolizuojančią jų meilę ir Kristaus šviesą, kviečiančią širdyse išgyventi santuokinės bendrystės džiaugsmą.

Prieš Švč. Eucharistijos šventimą vyko katechezė, kurioje klebonas mons. Vytautas Grigaravičiaus aiškino apie santuokos priesaikos reikšmę. Vėliau klausėmės trijų šeimų liudijimų apie tai, ką jiems reiškia Santuokos sakramentas ir kaip jie patiria Dievo malonę savo šeimose.


Pirmieji liudyti buvo pakviesti Rasa ir Dainius Eidukevičiai (santuokoje gyvenantys 4,5 metų), bet netikėtai sukarščiavus jų kūdikiui, vyras liko su vaikais ir savo šeimos patirtimi pasidalino žmona. Tai buvo artimiausias mūsų šeimai liudijimas, nes Rasa kalbėjo apie įvairius sunkumus, patiriamus auginant vaikus, laiko bei dėmesio vienas kitam trūkumą, apie tai, kaip Dievas visu tuo pasirūpina, suteikia jėgų ir stiprybės. Dalinosi patirtimi apie maldos galią, patiriamą maldos grupėje, skirtoje jaunoms šeimoms. Visa tai sustiprino mus ir padrąsino, stengtis atrasti daugiau laiko bendrai maldai, dvasingumui.

Antrieji kalbėjo Venta ir Vladimir Donec (susituokę 6 metai). Labai gili ir jautri patirtis. Labiausiai įsiminė tai, jog Vladimir augo netikinčioje šeimoje, nebuvo priėmęs nė vieno sakramento. Tačiau būsimos žmonos, Ventos, paragintas priėmė Krikšto, Sutvirtinimo sakramentus ir abu susituokė bažnyčioje. Po vedybų jiems teko patirti dar vieną išbandymą, kaip pats Vladimir minėjo, dėl jo paties neatvirumo. Bet malda ir žvilgsnis į Nukryžiuotąjį, Jo kančią ir mirtį visam laikui įstrigo jo širdyje. Pasak Vladimir ir Ventos jie yra tikri, kad gyvenant su Dievu, galima ištverti visas negandas ir sunkumus.


Trečioji sutuoktinių pora Virginija ir Tomas Junduliai (santuokoje - 13 metų). Gražiai paliudijo apie santuokos priesaikos reikšmę jų gyvenime. Kalbėjo apie tai, kaip vestuvių dieną švelniai ir jautriai ištarti vienas kitam priesaikos žodžiai, kasdieninių rūpesčių akivaizdoje nebeatrodo taip „saldžiai“. Dėkodami Dievui už tai, kad stiprina juos, jų bendrystę, kartu visas susirinkusias poras paragino dažniau prisiminti santuokos priesaikos žodžius.

Visi trys liudijimai paliko neišdildomą įspūdį. Kiekvienai šeimai baigusiai kalbėti, norėjosi prieiti ir asmeniškai padėkoti, kad sutiko pasidalinti savo mintimis, išgyvenimais, patirtimi, juk tam reikia ypatingos brandos bei pasiryžimo. Tai tapo reikšminga ir dvasiškai auginančia dovana šiems jaunavedžiams.

Šv. Mišiose dėkojome Dievui už sutuoktinių meilę, ir meldėme jiems Dievo palaimos vedybinio gyvenimo kelyje. Žodžio liturgijoje teko garbė mums su vyru skelbti Dievo Žodį. Dėkoju Dievui už įkvėptą drąsos dovaną mano vyrui Giedriui, pirmą kartą viešai paskelbti Kristaus Gerąją Naujieną visiems susirinkusiems.

Per homiliją labiausiai sužavėjo klebono asmeninis pasidalinimas apie tai, kad jis meldžiasi už sutuoktinius, kad jie jam rūpi, kad jaučia atsakomybę už jų gyvenimus. Tai labai svarbi žinia, kuri padeda dar labiau pasijusti Bažnyčios bendruomenės dalimi. Juk taip gera, kai žinai, kad yra žmonių bendruomenė, kurie ne tik savo maldomis laimina, bet ir visada laukia, pasiruošę priimti, išklausyti, padėti ar tiesiog džiaugtis kartu.


Nepaisant to, kad mūsų santuoka vyko prieš aštuonerius metus ne šioje parapijoje, mums buvo be galo malonu ir prasminga mintimis sugrįžti į tą, ypatingą, dieną. Labiausiai įsiminė ir padėjo, dar giliau, išgyventi maloningą Dievo meilės jėgą – santuokos priesaikos atnaujinimas. Jaučiau malonų jaudulį, tiek klausydama savo sutuoktinio nuoširdžiai tariamų priesaikos žodžių, tiek pati prisiekdama.

Prasidėjus Aukos liturgijai prie altoriaus buvo nešamos atnašos: žvakė - už 2014-2015 m. jaunavedžius, kad Kristaus šviesa šviestų juose (nešė sutuoktiniai: Beata ir Linas Sabaliauskai), duona ir vynas (atnešėme mes - Kristina ir Giedrius).

Šv. Mišių pabaigoje jaunavedžiams ir sutuoktiniams bei visiems dalyviams buvo suteiktas iškilmingas palaiminimas. Skambant pabaigos giesmei Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės „Aš jums atsiųsiu rožių lietų iš dangaus, iš beribio dangaus“ meldėme, kad jaunavedžiai būtų pripildyti Dievo malonių gausa.

Po to visi rinkomės agapei ir pabendravimui bazilikos parodų salėje, kur laukė jauki aplinka bei išradingai papuoštas šventinis vaišių stalas. Šildydamiesi arbatos ar kavos puodeliu jaunavedžių poros asmeniškai šnekučiavosi tarpusavyje, bendravo su parapijo klebonu mons. V. Grigaravičiumi, ses. Ramute bei kitomis mūsų parapijos šeimomis. Jaunavedžiai džiaugsmingai dėkojo, kad buvo pakviesti dalyvauti šioje, jiems skirtoje, šventėje, kurioje giesmė, malda, žvakučių šviesa, už juos aukojama Šventoji Eucharistinė auka ir atnaujinta santuokos priesaika, jų širdis pripildė gyvojo Kristaus palaima.

Praėjusią vasarą susituokusi pora džiaugėsi savo nauju supratimu ir patirtimi, kad praėjus vos pusei metų, jie galėjo vėl atnaujinti savo santuokos priesaiką. Jaunavedžių akys spinduliavo meile vienas kitam ir visi dalyvavę šventėje buvo paliesti Kristaus gerumo ir palaimos.

(kalba netaisyta)

Kristina ir Giedrius Gelažnikai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021