Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Proto mūšis (2016-02-17)

Paskelbta: 2016-02-24

Ar mūsų senjorai mažai žino, ar mažai išgirdo, besilankydami popietėse jau devintus metus? Tad ir kilo mintis – surengti proto mūšį.

Vasario 17-osios popietėje tai ir vyko. Mūšio klausimai buvo skirti mūsų tautos istorijai, mūsų miesto istorijai prisiminti, nes tik vakar šventėme iškiliausią tautos šventę – Vasario 16-ąją.

Vienoje komandoje dalyvavo Nijolė Dapkienė, Aldona Pranskūnienė, Vida Petkevičienė, kitoje – Irena Petružienė, Povilas Byla, Lili Čepauskienė. Kiekviena komandai teko atsakyti apie dvidešimt klausimų: kada apsikrikštijo Lietuva, kada Žemaitija, kada ir kas pastatė Kauno pilį, kada įvyko Saulės ir Durbės mūšiai?

O kuri bažnyčia Kaune seniausia, kas palaidota Arkikatedroje bazilikoje, o kaip vadinasi bažnyčios, kurias mes aplankėme eskursijų po Lietuvą metu? Ar žinome kas giesmės „Pulkim ant kelių“ ar dainos „Kur bakūžė samanota“ autoriai?

Kada buvo panaikintas spaudos draudimas ir koks pirmasis spaudos dienraštis, kada ir kas įkūrė Vilniaus universtitetą ? Ar prisimename, kada vyko Kražių skerdynės ir ką mena Rainiai? Kas buvo jauniausias Lietuvos prezidentas, ar žinome iškiliausią Varnių asmenybę ?

Komandos pasirodė puikiai ir atsakydamos į papildomus klausimus, nes po pirmojo turo surinko po lygiai taškų. Pralenkė Aldonos,  Nijolės ir Vidos komanda. Bet prizais buvo apdovanoti visi dalyvavusieji.

Žinoma, komandos turėjo ir savo sirgalius. Buvo verta prisiminti, apie ką žinojome ir primiršome, kad savo vaikams ir anūkams primintume svarbiausius mūsų tautos istorijos įvykius.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021