Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Chorų muzikos festivalis „Giesmės Marijai“ (2008-05-16)

Paskelbta: 2008-05-21

Gegužės 16 d. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje skambėjo giesmės Švč. M. Marijai. 17 val. prasidėjo tradicinis chorų festivalis „Giesmės Marijai“, kurį jau kelinti metai iš eilės organizuoja Kauno Sakralinė muzikos mokyklos direktorė (režisierė) Nijolė Jautakienė ir Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

 Renginio pradžioje organizatoriai pasveikino dalyvius, palinkėjo gražios šventės ir uždegė žvakes prie Švč. M. Marijos statulos. Po to jungtinis festivalio choras sugiedojo Lietuvos himną bei Č. Sasnausko „Maldą Marijai už Tėvynę“.

17.30 val. mons. V. Grigaravičiui vadovaujant, vaikiškiems balsams pritariant, prasidėjo gegužinės pamaldos, skirtos Švč. M. Marijai.

18 val. šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. V.Grigaravičius, konselebravo dvasios tėvas teol. lic. kun. K. Kėvalas, vikaras kun. J. Grigonis. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo vyskupas emeritas J. Preikšas, savivaldybės, miesto meno ir kultūros atstovai.

Homiliją monsinjoras pradėjo žodžiais: „Pasaulio istorijoje yra dvi lemtingos valandos. Pirmoji valanda, kai pirmoji žmonijos motina Ieva kalbėjosi su žalčiu. Tai žmonijos nuodėmės tragedijos valanda, kuri pavertė žmogų žemiškųjų ir savo kūniškų geidulių vergu. Nuo tos valandos žmogus buvo pasmerktas vargui, kančiai ir mirčiai. Antroji valanda, kai Marija, visų mūsų dangiškoji Motina kalbėjo su arkangelu Gabrieliu. Tai žmonijos išganymo pradžios valanda. Tą valandą Marija Dievui ištarė: „Taip!” ir joje Žodis tapo Kūnu. Marija tampa Dievo Motina, Jėzaus Kristaus – pasaulio Išganytojo Motina. Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus atidavė savo Motiną mokiniui Jonui, o Motinai – savo mokinį. Ir štai du tūkstančiai metų, kai mes, katalikai, tikime, kad Jėzus atidavė Marijai mus visus, ją paskirdamas visų mūsų Motina. Štai kodėl mes nuolat skubame pas ją prašyti užtarimo, o Šiluva, kur pirmą kartą Europoje apsireiškė Marija, pritraukia tūkstančius tikinčiųjų. „Tegul nuo mūsų niekada nenueina Marijos vardas, tegul niekada mūsų bažnyčiose nenutyla Rožinio malda“, - baigė homiliją klebonas.

Po šv. Mišių skambūs vaikiški balsai vėl džiugino susirinkusių širdis. Skambėjo užsienio ir lietuvių autorių giesmės Švč. M. Marijai, kurias atliko festivalio dalyviai: I - os muzikos mokyklos „Jaunučių” choras, meno vadovė Roma Kazlauskienė; J. Basanavičiaus vidurinės mokyklos merginų choras, meno vadovė Raimonda Navickienė; Šiaulių vaikų dainavimo studija „Ro ko ko“, meno vadovė Rasa Kauneckaitė; Lietuvos radijo ir televizijos vaikų choras, meno vadovė Regina Maleckaitė; Sakralinės muzikos mokyklos „Jaunučių” choras, meno vadovė Irena Rimkevičienė;  „Vaikų” choras, meno vadovė Nijolė Jautakienė; choras “Pastoralė”, meno vadovė Nijolė Jautakienė;  choras „Giesmė”, meno vadovė Salvinija Jautakaitė- Hargreaves. Koncertmeisteriai: Dalia Krunglevičienė, Ayda Kugevičienė, Greta Drenseikaitė - Paliulienė;

Nuoširdus ačiū organizatoriams už  padovanotas nuostabias dvasingumo akimirkas.

                                                                                B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021