Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės ekskursija į Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedrą (2016-02-08)

Paskelbta: 2016-02-10

Vasario 8 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenė  kartu su Dvasios vadu,  parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi svečiavosi pas ortodoksus.

Susitikime su dvasininku kun. Igor Rinkevič buvo aptariami skirtumai ir panašumai tarp stačiatikių ir Katalikų Bažnyčių, jų tradicijų.


Susitikimo dalyviai sužinojo, kad stačiatikiai šv. Mišių metu aukų nerenka. Bažnyčia pragyvena iš prekybos sakralinėmis reikmėmis, taip pat iš privačios paramos.


Stačiatikių pamaldos vyksta apie 3 val. stovint. Prie altoriaus galima aukoti tik vienerias šv. Mišias. Kadangi bažnyčioje yra du altoriai, tad per dieną galima aukoti dvejas šv. Mišias.

Įdomu, kad šv. Mišios už mirusius užsakomos metams į priekį. Tikrai buvo labai įdomu sužinoti ir apie kitas kongregacijas.

Asta Urbonavičienė, Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021