Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Caritas susirinkime svečiavosi kun. R. Grigas (2016-02-04)

Paskelbta: 2016-02-09


Vasario 4 d. vyko Kristaus Prisikėlimo parapijos Caritas susirinkimas, kuriame dalyvavo buvęs Lietuvos Caritas generalinis  direktorius, LSMU Kauno klinikų kapelionas kunigas Robertas Grigas ir 15 savanorių. Susirinkimo metu buvo kalbama apie Šventuosius Gailestingumo metus, kurie prasidėjo 2015 m. gruodžio 8 d.

Kunigas Robertas pasidalijo patirtimi apie gailestingumo darbus savo asmeninėje aplinkoje. „Gailestingumo metai siūlo visam pasauliui, ypač visiems, kurie kenčia, yra vieniši arba apleisti, praradę viltį, patirti Dievo atleidimą ir pajusti Jo tėvišką meilę.


Tai Šventieji metai, kurie leis stipriai pajusti džiaugsmą, kad mus vėl atrado Jėzus, kuris kaip Gerasis Ganytojas išėjo mūsų ieškoti, nes buvome paklydę. Tai metai, kai, paliesti Viešpaties Jėzaus ir perkeisti Jo gailestingumo, mes taptume gailestingumo liudytojais“, - akcentavo kunigas.

Susirinkimą kunigas R. Grigas baigė Šv. Faustinos malda. Jis ragino būti gailestingais trejopai. Pirmiausia gailestingais veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingais žodžiu; jeigu negalime padėti veiksmu, padėsime žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsime parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsime malda, nes malda siekia ten, kur mes patys nepasiekiame.

Susirinkimo metu buvo aptartas 2016 m. parapijos Caritas veiklos planas (piligrimystės, Praktinio gerumo dienos, Maisto banko akcija). Pasidžiaugta sėkmingai vykstančiais slaugos kursais “Gailestingai veik“.

 Parapijos Caritas koordinatorė J. Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021