Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Trumpa grupės „Biblijos studija" ataskaita už 2015 metus (2016-02-04)

Paskelbta: 2016-02-04

Nuo 2015 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė Biblijos studijų vadovas, juo tapo Šv. Rašto magistras kun. Linas Šipavičius.

Suprantama pasikeitė dalis klausytojų, studijų pobūdis. Užsiėmimai vyksta ta pačia tvarka (nelyginiais mėnesio trečiadieniais). Iki vasario 10 d įvyko 9 užsiėmimai, tame tarpe - kalėdinis susikaupimas prie arbatos puodelio.

Pradžioje kun. Linas glaustai skaidrėse apibendrino Biblijos atsiradimo istoriją, šaltinius, Biblijos struktūrą, įvairias pakraipas. Toliau trumpai peržvelgė Pradžios knygos 1- 45 skyrius (tiek buvo išanalizuota su ankstesniu vadovu).

Šiuo metu baigiame studijuoti Pradžios knygos paskutiniuosius skyrius ir pradėsime Išėjimo knygą.

Biblijos studijų koordinatorė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021