Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Prisiminimai apie Juozą Brazaitį (Ambrazevičių) (2016-01-27)

Paskelbta: 2016-02-03

Tuo pačiu keliu eičiau... Tai Juozo Brazaičio ( Ambrazevičiaus ) žodžiai. Kas jis, kurio palaikai perlaidoti prieš keletą metų mūsų šventoriuje?

Apie šį iškilų lietuvį papasakojau senjorams sausio 27-osios popietėje. Kad ne tik patys daugiau žinotų apie Juozą Brazaitį, bet ir kitiems papasakotų. Literatūrologas, kultūrologas, publicistas, rezistencijos ideologas, vienas pasipriešinimo okupacijoms bei 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių ir vadovų, laikinosios Vyriausybės švietimo ministras ir Ministras Pirmininkas.


Lietuvos tūkstantmečio proga Juozas Brazaitis po mirties už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje buvo apdovanotas aukščiausiu valstybės apdovanojimu - Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.

Ką nuveikė J. Brazaitis mokslinėje ir pedagoginėje veikloje, kaip Laikinosios Vyriausybė vadovas, antinacinėje bei antisovietinėje rezistencijoje ? Labai daug. Apie Juozo Brazaičio reikšmę lietuvių tautos rezistencijai byloja ir tai, kad jį sovietai persekiojo visą gyvenimą. Dvasiškai naikino ir po mirties, bandydami suversti atsakomybę jam ir Laikinajai vyriausybei dėl nacių nusikaltimų okupuotoje Lietuvoje. Šmeižtas nesiliovė net ir tada, kai JAV Kongreso komisija nustatė, kad kaltinimai J. Brazaičiui nepagrįsti.

Iškilus išeivijos autoritetas kunigas Stasys Yla Juozą Brazaitį yra apibūdinęs kaip žmogų, neatsiejamą nuo lietuvių tautos, nuo jos rūpesčių ir reikalų: „Jis nekėlė savo vėliavos, nesiveržė priekin ir kitų nerikiavo, nejučiom rikiavosi pagal jį kiti, iš jo mokėsi. Jis buvo – intelektualiniu, kultūriniu, moraliniu vadu“.

Nepraeikime abejingai pro Juozo Brazaičio (Ambrazevičiaus) amžino poilsio vietą.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021