Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Alfa kursas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos sutvirtinamiesiems 2016-01-26)

Paskelbta: 2016-01-26

2016 m. sausio 22 – 23 dienomis Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos seserų vienuolyne vyko Alfa kurso savaitgalis Kristaus Prisikėlimo parapijos sutvirtinamiesiems. Šiuos kursus organizavo parapijos katechetė Irena Romaškaitė. Renginyje dalyvavo 17 jaunuolių. Pagrindiniai animatoriai buvo šv. Damijono maldos grupės jaunimas: Ieva, Domas, Jonas, Gabrielė ir Sigita. Dauguma šių jaunuolių yra VDU teologijos studentai.

Pagrindinė susitikimų tema: Šventoji Dvasia, jos veikimas krikščionio gyvenime. Susitikimai prasidėjo vakariene ir visų dalyvaujančių susipažinimu. Pirmasis mokymas – „Kas yra Šventoji Dvasia?“ Studentė Ieva supažindino sutvirtinamuosius, kaip Šventoji Dvasia apibūdinama Šv. Rašte ir Bažnyčios mokyme.


Sutvirtinamieji pasidaliję į mažesnes grupeles, panaudodami įvairias priemones, gamino koliažus, kuriuose turėjo atsispindėti Šventosios Dvasios simboliai.

Vakare Šv. Damijono maldos grupės nariai parodė jaunuoliams dokumentinį, pačių sukurtą, filmą apie keturių jų narių piligriminę kelionę nuo Kryžių kalno Šiaulių rajone iki Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje. Šis filmas jį mačiusiems paliko gilų įspūdį, nes kelionė vyko žiemos metu, spaudžiant 25 laipsnių šaltukui. Piligrimai, pasitikėdami Dievo rūpesčiu ir žmonių gerumu, iš anksto nesirūpino nei maistu, nei nakvyne.

Vakare jaunuoliai dar ilgokai bendravo tarpusavyje.

Šeštadienis, sausio 23 d., prasidėjo malda ir pusryčiais. Antrąją dieną buvo nagrinėjamos 2 temos „Ką veikia mumyse Šventoji Dvasia“ (Jonas) ir „Kaip galime būti pripildyti Šventosios Dvasios?“ (Domas). Buvo aptartos įvairios žmonių kategorijos, kurie buvo pripildyti Šventąja Dvasia: žmonės, kurie laukė ir meldėsi (apaštalai), kurie buvo atviri (įtikėję apaštalų mokiniai), žmonės, kurie buvo priešiški krikščionybei (šv. Paulius), žmonės, iš kurių niekas nesitikėjo atsivertimo (pagonys, Kornelijus ir jo šeima). Buvo aptartos ir kliūtys, trukdančios skleistis mumyse Šventajai Dvasiai: tikėjimo, širdies tyrumo trūkumas, nevertumo jausmas. Tik krikščionis, atgimęs iš Šventosios Dvasios, gali leisti savyje išsiskleisti Šventosios Dvasios vaisiams: meilei, džiaugsmui, ramybei, kantrybei, malonumui, gerumui, ištikimybei.


Mokymai buvo paįvairinti žaidimais, užduotimis, kurias turėjo atlikti sutvirtinamieji. Po pietų vyko susikaupimo valanda, lydima giesmių, užtarimo maldos. Malda  apvainikuota šv. Mišiomis, kurias aukojo Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Alfa kurso aptarimo metu jaunuoliai dalijosi įspūdžiais, kad jiems labiausiai patiko mokymai ir galimybė pabendrauti tarpusavyje, tas laikas praleistas kartu su kitais tikinčiais žmonėmis.

Šv. Damijono maldos grupės nariai pakvietė jaunuolius apsilankyti jų grupės susitikimuose, kurie vyksta antradieniais 19.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo parapijos bažnyčioje.

 

 Parapijos katechetė I.Romaškaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021