Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tęsiasi mokymų programa „Gailestingai veik" (2016-01-08)

Paskelbta: 2016-01-08

Šiais Gailestingumo metais Kauno arkivyskupijos Caritas ir Kristaus Prisikėlimo parapija organizuoja mokymus, kurie skirti planuojantiems slaugyti ir globoti, jau slaugantiems kitus asmenis, taip pat ir tiems, kurie norėtų savanoriška veikla prisidėti prie žmonių, kuriems reikalinga pagalba namuose. Šiuose mokymuose dalyvauja parapijų bendruomenės nariai, savanoriai, šeimos nariai.

2015 m. spalio 28 d. prasidėjusių mokymų  pirmąjį susitikimą vedė Kauno vyskupas Kęstutis Kėvalas. Gausiai susirinkusiems dalyviams (kurių atėjo virš 70) . Vyskupas skaitė pranešimą “Bažnyčios socialinis mokymas ir kvietimas veikti”, kurį parengė pagal popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą “Evangelii Gaudium”. Pranešimo eigoje daugiausia dėmesio skirta Evangelijos skelbimui šiandieniniame pasaulyje. Pranešime vyskupas Kęstutis Kėvalas akcentavo evangelizacijos bendruomeninius ir socialinius padarinius, nagrinėjo Bažnyčios mokymą socialiniais klausimais bei pristatė 10 Krikščioniškojo socialinio mokymo principų.


Lapkričio mėn. mokymus vedė gydytoja geriatrė Odeta Kučikienė ir slaugos specialistė Lidija Škudienė. Lapkričio 11 d. gydytoja Odeta Kučikienė kalbėjo apie sveiką ir probleminį senėjimą. „Senatvė – tai socialinis vaidmuo, kurį atliekant mokomasi neturėti jokio vaidmens. Klaidingai manoma, kad senstant ligos neišvengiamos, o gyvenimo būdo pokyčiai negalimi”, - kalbėjo lektorė. Ji pabrėžė, kad senėjimas apima daugybę gyvenimo pokyčių, kurie tiek teigiami, tiek neigiami, iškelia žmogui būtinybę adaptuotis prie naujos gyvenimo situacijos, o gebėjimą adaptuotis lemia savęs ir savo veiklos vertinimas, savęs suvokimas, sveikatos būklė. Be šių problemų vyresnio amžiaus asmenims itin aktuali traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, kurie galbūt neaktualūs jaunesnio amžiaus asmenims.Slaugytoja

Lidija Škudienė pratęsė gyd. O. Kučikienės pradėtą tematiką savo pranešimu „Ligonio asmens higiena“, kurį skaitė lapkričio 25 d. Asmeniui senstant kyla pagalbos iš aplinkos poreikis, tuomet dažniausiai šeimos nariai yra tie žmonės, kurie pirmieji ateina į pagalba senstančiam ir sergančiam asmeniui. Tuomet reikia ypatingų gebėjimų ir žinių, kad teikiama pagalba būtų kuo efektyvesnė ir tiksliau atlieptų ligonio poreikius. „Ligonių slauga nėra darbas atostogų metu. Tai menas ir reikalauja – virsdamas menu – lygiai tokio pat didelio atsidavimo, lygiai tokio pat pasirengimo kaip tapytojo ar skulptoriaus kūrinys. Tačiau ką reiškia darbas ant negyvos drobės ar šalto marmuro, lyginant su gyvu kūnu, Dievo dvasios šventove? Ligonių slauga yra vienas iš gražiausių menų. Beveik sakyčiau, gražiausias už visus menus“,- kalbėjo lektorė, cituodama slaugos pradininkės Florence Nightingale žodžius. Susirinkusiems mokymų dalyviams lektorė pateikė daug praktinių pavyzdžių ir patarimų, kaip rūpintis kasdienine gulinčio ligonio higiena: maudyti, prausti, prižiūrėti akis, galūnes. Pranešimą lektorė Lidija Škudienė paįvairino filmuota video medžiaga, leidžiančia mokymų dalyviams tiesiogiai išvysti ligonio higienos procedūrų eigą.


Gruodžio 9 d. vykęs susitikimas buvo skirtas advento laikotarpiui. Susitikimą vedė ir pranešimą skaitė Kauno I dekanato dekanas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis pabrėžė, kad advento laikas yra ypatingas, kuriam ruoštis reikia ne tik išoriškai, puošiant namus ir perkant dovanas, bet ir vidumi. Ligoniams ir sunkiai sergantiems ypač svarbus yra Ligonių sakramentas. Monsinjoras mokė šeimos narius, kaip paruošti ligonį šiam sakramentui, pateikė praktinių pavyzdžių, padedančių ligoniui ir jo šeimos nariams stiprėti dvasiškai.

2016 metais mokymus pradėjo sausio 6 d. vykęs susitikimas su VšĮ “Inkocentras” atstove Jolita Šukiene, kuri pristatė temą „Ligonio slaugos priemonės: parinkimas ir naudojimas namuose”. P. Šukienė pristatė ligonio slaugos priemonių pavyzdžių, vėliau išdalino mokymų dalyviams, norintiems išmėginti juos namuose slaugant ligonį.

Primename, kad mokymai yra nemokami, juose dalyvauti gali visi susidomėję, kuriems aktuali pagalbos sergantiems tema. Mokymai vyksta kas antrą trečiadienį nuo 18 val. M.V.J.K. Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje. Kitas susitikimas vyks sausio 20 d. 18.00 val. Pranešimą, kurio tema „Gulinčių ligonių padėties keitimas“ skaitys LSMU dėstytoja Jovita Demskytė.


Parapijos Caritas koordinatorė J. Matikovienė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021