Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Kūčios (2015-12-23)

Paskelbta: 2016-01-06

Širdyje pajuskime Dievo meilę... Jau devintą kartą senjorai susirenka švęsti ypatingai dvasingos šventės - Kūčių. Beveik keturios dešimtys gerai pažįstamų, mielų veidų prie kuklaus vaišėmis, bet iškilmingo stalo. Uždegame ketvirtąją žvakę – Dievo meilės žvakę.


Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius skaito Evangeliją, Kūčių maldą, palaimina stalą. Koks šiltas ir artimas pasidalinimas kalėdaičiais, labai šviesūs ir nuoširdumu tariami palinkėjimai. Klebonas kalbėdamas apie prasidėjusius Gailestingumo metus, kvietė visus padėti, atjausti, gyventi artimo meilėje, atverti duris dieviškai šviesai ne tik į savo, bet ir kitų širdis.

„Ramybės Jūsų namams, pasveikinkite nuo manęs savo šeimos narius. Labai džiaugiuosi, kad jūs ateinate, bendraujate, linkiu , kad ir ateinančiais metais jūs čia dalyvautumėte, patirtumėte bendrystės džiaugsmą ir jaustumėte dvasinę ramybę“,- linkėjo mūsų dvasios tėvas klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Nuskamba mūsų giedama „Tyli naktis“, kiekvieno rankoje plevena žvakelė... Susikaupimas , ramybė ir sieloje nušvitimas , ką mūsų didelė šeima patiria, pajaučia prie balto Kūčių stalo. Linkime laimingų ateinančiųjų metų, sveikatos ir prašome Dievo palaimos, kad mes dar daug kartų būtume kartu ir patirtumė Dievo gailestingumą, Jo meilę.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021