Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios skirtos konferencijos „Marijos kulto Europoje teologiniai – istoriniai aspektai“ dalyviams (2008-05-09)

Paskelbta: 2008-05-10

 

Gegužės 9-10 d. VDU vyko tarptautinė konferencija „Marijos kulto Europoje teologiniai –istoriniai aspektai“.

Šia proga, gegužės 9 d., 18 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, konselebravo vysk. emeritas Juozas Preikšas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, monsinjoras Vytautas Grigaravičius, svečiai kunigai iš Lenkijos, Baltarusijos, Vokietijos, Italijos.

Įžanginį žodį tarė prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Jis trumpai nusakė konferencijos tikslus, pasidžiaugė, kad Švč. M. Marija sukvietė didelį būrį svečių. Ir ne tik kunigus, bet ir pasauliečius teologus, tikinčiuosius.

Homiliją sakė arkivyskupas dr. Tadeusz Kondrusiewicz (Minsko - Mogiliovo arkivyskupas metropolitas). Pradžioje jis pasisakė, kad yra baigęs Kauno kunigų seminariją, nors gimė Baltarusijoje. Šešiolika metų dirbo vyskupu Maskvoje, o šiuo metu arkivyskupu Minske. Toliau svečias kalbėjo apie tai, kad kiekvienoje tautoje galima atrasti daugiausia švenčių skirtų Marijai, daug bažnyčių yra tituluotų jos vardu. Kodėl taip yra? – Todėl, kad Marija suvaidino svarbų vaidmenį išganymo istorijoje. Jos ištartas žodis „Fiat“ iki šių dienų yra raktas laimingam gyvenimui šioje žemėje. Šiais laikais turim išspręsti daug problemų – alkoholizmo, narkotikų, įvairios sekuliarizmo apraiškos, be tėvo augantys vaikai, valstybė priima įstatymus, priešingus Dievo valiai, Bažnyčios įstatymams. Gyvenimas keičiasi, sparčiai vystosi technika, bet Dievo įsakymai negali keistis.
Visos problemos išsispręs, jei mes kartu su Marija tarsime Dievui „Fiat“. Tobulėkime dvasiniame gyvenime, tapkime krikščionis, kuriuos Šventoji Dvasia veda į amžinąjį gyvenimą. Kasdien kartokime savo malda, savo darbais: “Tegul būna Tavo valia!” Eikime per Mariją pas Viešpatį ir mes būsime išgirsti Danguje.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ baigdamas šv. Mišias padėkojo susirinkusiems ir kvietė šiomis dienomis melstis už konferencijos dalyvius, jų sėkmingą darbą.

                                                                        Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021