Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šventosios Šeimos sekmadienis parapijoje (2015-12-27)

Paskelbta: 2015-12-27


Gruodžio 27 d., 11.00 val., Sumos šv. Mišiose iškilmingai švenčiant Šventosios Šeimos iškilmę, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius prie bazilikos durų pasitiko dvi parapijiečių poras – Birutę ir Antaną, Simoną ir Gražiną, šiandien švenčiančias auksinį bendro gyvenimo jubiliejų. Juos kartu su vaikais, vaikaičiais klebonas iškilmingai atsivedė ir pasodino priešais altorių.

Šv. Mišių pradžioje monsinjoras pasidžiaugė, kad šiandien parapijoje tikra laimė ir džiaugsmas, nes turime dvi poras jubiliatų, kurie liudija gražų ne dešimties, ne dvidešimties, bet 50-ies bendro gyvenimo metų jubiliejų. Vadinasi, įmanoma nugyventi ilgą bendrą gyvenimą, užauginti vaikus, susilaukti vaikaičių, nepaisant gyvenimo sunkumų, įvairių iššūkių, kurių, be abejo, teko patirti.


Homilijos metu klebonas dar ne kartą pasidžiaugė ir linkėjo jiems bei visoms susirinkusioms poroms remtis Šventosios Šeimos pavyzdžiu.

Po homilijos buvo pakviestos visos sutuoktinių poros, kurios išsirikiavo centrinėje navoje per visą baziliką. Klebonui vadovaujant šios sutuoktinių poros atnaujino Santuokos sakramentą ir buvo palaimintos apšlakstant švęstu vandeniu.


Pasibaigus šv. Mišioms, klebonas paragino sugiedoti „Ilgiausių metų“, įteikė jubiliejų švenčiančioms poroms Santuokos sakramento atnaujinimo dokumentus ir atminimui padovanojo po albumą apie Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją. Džiugi ir jaudinanti iškilmė baigėsi giesme „Sveikas, Jėzau gimusis“.

Pastoracinės tarybos narė B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021