Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės Alfa kurso savaitgalis Šiluvoje (2015-11-15)

Paskelbta: 2015-12-22

Atveriantis miestas, kuriame yra Katedra, bet nėra „Maximos“

Važiuodama greitkeliu Klaipėda - Kaunas, netoli Raseinių vis pravažiuodavau kelio nuorodą į Šiluvos Baziliką ir Koplyčią, žyminčią lankytiną vietą už 26 kilometrų, nuo greitkelio. Ko gero, tie 26 kilometrai ir buvo pasiteisinimas, kodėl ten nebuvau užsukusi, nors girdėjau, kad tai ypatinga vieta. Tačiau vieną lapkričio savaitgalį ten atsidūriau kartu su Prisikėlimo bazilikos parapijos šeimų bendruomene - praleisti „Alfa“ kurso savaitgalio.

„Alfa“ kursus galėčiau apibūdinti kaip dešimt pokalbių apie tikėjimą sesijų. Poros valandų trukmės pokalbius užvesdavo sesuo Celina OSB, tuomet dalindavomės bendrais mūsų visų pamąstymais, kilusiais klausimais, ieškodavome atsakymų... Beje susitikimai neretai pasibaigdavo taip ir neradus, nesutarus dėl vieno „teisingiausio“ atsakymo. Tačiau nesusipešus, nesusipykus dėl to.


Tokia pokalbių baigtis man asmeniškai patvirtino seną japonų patarlę: daug takelių veda į kalno viršūnę, bet vaizdas nuo kalno viršūnės į mėnulį - vienas. Pagal „Alfa“ kurso programą, vieną savaitgalį kurso dalyviams dera praleisti kartu – atitolus nuo buitinių rūpesčių, nuo darbų, kad kasdienė rutina neskubintų, neblaškytų minčių, apmąstymų. Tam savaitgaliui pasirinkome Šiluvą.

Tokiu būdu visgi įveikiau tuos 26 kilometrus nuo greitkelio. Jei reikėtų vienu žodžiu apibūdinti Šiluvą, po ten praleisto savaitgalio, pavadinčiau jį keistumų, netgi paradoksų,vieta. Keista dėl to, kad atsiranda tokie netikėti junginiai.

Pirma, miestELis, bet turi Katedrą (angliškai jau turėtume vadinti Šiluva City, nes City – tai miestas, kuriame yra Katedra). Antra, nors yra Katedra, bet nėra „Maximos“. Prie sraunios keliauninkų „upės“, stipraus piligrimų traukos centro stambieji prekybininkai nesiveržia. Trečia, rašoma, kad Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje - bene vienintelis, kai Dievo Motina kreipėsi į kitos konfesijos žmogų. Ketvirta, penktadienį būtent (ir tik) Šiluvoje, leidžiama valgyti mėsą net ir tiems, kas laikosi pasninko. Viena sąlyga – tas penktadienis dar turi būti ir tryliktoji mėnesio diena (kiekvieno mėnesio tryliktąją čia švenčiama Marijos diena).

Tie keistumai, paradoksai keistai stebina. O kai žmogus stebisi, daugiau pamato, priima, darosi atviresnis, sakyčiau, mažiau kategoriškas. Ir dar geriau supranta, kad iš pirmo žvilgsnio tarsi numanomi, savaime suprantami, nuspėjami dalykai gali tokie visai ir nebūti. Vadinasi, dar kartą – kelių ir takelių, vedančių į kalno viršūnę gali būti daug…

Nuoširdų ačiū tariame parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui už organizavimą, sesei Celinai už pravedimą, Kun. E.Murauskui už katechezę.

Kauno Kristaus Prisikėlimo Šeimų bendruomenė Julita Varanauskienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021