Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Vilties ir ramybės...(2015-12-09)

Paskelbta: 2015-12-17

Gruodžio antrasis trečiadienis. Senjorų popietėje jau uždegėme dvi žvakes – vilties ir ramybės...

Pirmoji žvakė, kad mes prisimintume, kad Jėzus yra mūsų viltis ir pasaulio viltis. Mes dėkojame Dievui už jo pažadus ir už šviesą, kurią Jis atnešė į pasaulį. Antroji žvakė simbolizuoja ramybę, kad prisimintume, kad Jėzus yra Ramybės kunigaikštis, pažadėtasis mums nuo pasaulio pradžios.

Mes dėkojame Dievui už viltį, kurią duoda ir už ramybę, kurią mums teikia. Ir bendra malda prašėme, kad atsiųstų šviesą į mūsų širdis ir padėtų pasirengti vidinei ramybei.

Adventas ypatingos rimties ir susikaupimo metas. Reikia ne tik žinoti, bet ir suvokti, įsisamoninti, kad prasidėjo Dievo gailestingumo metai. Ką apie tai sako Popiežius Pranciškus: “Gailestingumas Šventajame Rašte yra svarbiausias žodis Dievo veikimui mūsų atžvilgiu nusakyti. Jis ne tik tikina mus mylįs, bet ir padaro savo meilę regimą bei apčiuopiamą. Meilė išties niekada negali būti abstraktus žodis. Pačia savo prigimtimi ji yra konkreti kasdieninėje veikloje. Dievo gailestingumas yra jo atsakomybė už mus...“

Senjorams papasakojau apie žvakių atsiradimo istoriją, ką jos simbolizuoja krikščionims, ką simbolizuoja Advento žvakės. Priminiau galbūt jau pamirštus Advento papročius. Mintimis pasidalino Aldona Pranskūnienė, Nijolė Dapkienė bei kiti.

Ačiū Aldonai už prasmingus posmus apie Adventą: “Adventas – tai šventas laukimas/ Ir ramybė, pakvipus vašku,/Iš širdies išplaukęs gerumas /Ir vienybė žmogaus su Dievu./Papuoškime savo sielas jautrumu,/Išmokime pamilti ir atleisti./ Atjauskime kito skausmą gerumu /Ir pasiryžkime kažką savy pakeisti...“ Ar bereikia ką nors pridurti?

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021