Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pažintis su Biblijos lobiais (2015-12-09)

Paskelbta: 2015-12-13

Gruodžio 9 d., po vakarinių šv. Mišių, įvyko prieškalėdinis Biblijos studijos narių susitikimas, kuriame dalyvavo ir parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Kun. Linas, Biblijos studijos vadovas, pasiūlė pravesti jį neįprastai – prie arbatos puodelio pas jį kambaryje. Šio susitikimo mintis – susipažinti su moksline biblistine literatūra.

Po trumpos maldos savo gausios biblistinės bibliotekos knygų pristatymą kun. Linas pradėjo nuo naujausių Biblijos leidinių ir baigė konkordancija, žodynais, gramatika.

 Beveik visa ši literatūra išleista lotynų, graikų, hebrajų ir lenkų kalbomis, lietuvių kalba – vos viena kita knyga. Siųsdamas per rankas vieną paskui kitą knygas, kunigas Linas aiškino jų turinio reikšmę, džiaugdamasis atviravo, kaip jam pavyko nusipirkti kai kurias retas didelę vertę turinčias knygas.

Pristatymas užtruko apie pusantros valandos. Kun. Linas, Šventojo Rašto magistras, mums taip pat papasakojo, kad dabartiniu metu Lietuvos Biblijos draugija rengia Naujojo Testamento vertimą iš graikų kalbos ir jis ruošiasi parengti naują Evangelijos pagal Matą vertimą.

Toliau vyko diskusija prie arbatos puodelio ir moterų atsineštų gardumynų.
                                       Biblijos studijų narė Ilona Sinkevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021