Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Adventas pradėtas dorinio ugdymo ir lietuvių literatūros pamoka (2015-12-03)

Paskelbta: 2015-12-07

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos mokyklose Advento laikotarpis prasidėjo Advento apmąstymui skirtomis pamokomis, susitikimais su Caritas organizacijos atstovais, meniniu, kūrybiniu ir dvasiniu pasiruošimu Kūdikėlio Jėzaus atėjimo šventei.

Gruodžio 3 d. Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai Advento laiką pradėjo integruota dorinio ugdymo ir literatūros pamoka, kuri buvo skirta 4- tų gimnazijos klasių moksleiviams. Pamoką vedė dorinio ugdymo mokytojos N. Kulėšienė, N. Zaveckienė, D. Jokšienė ir bibliotekininkė R. Gužauskienė.


Buvusios gimnazijos direktorės Aldonos Sellienės iniciatyva į pamoką atvyko rašytojas kun. Kazimieras Ambrasas SJ ir buvęs Salomėjos Nėries muziejaus direktorius filologas Stasys Petrauskas.

Ponia Aldona Sellienė pristatė svečių kūrybinį gyvenimą jų pasiekimus, sudėtingą sovietmečio laikotarpį.

Stasys Petrauskas kalbėjo apie sudėtingus žmogaus gyvenimo vingius, pateikė poetės Salomėjos Nėries skaudžius gyvenimo lūžius, citavo ir komentavo autorės lyriką, kurioje S. Nėris pripažįsta savo kaltes, prašo atleidimo.

Gyvenimo prasmės ir žmogaus egzistencijos temą pamokoje tęsė knygos „Neišvengiama akistata“ autorius kun. Kazimieras Ambrasas SJ. Pamoką užbaigė mokiniai V. Mačernio eilėmis.


Pasibaigus pamokai, svečiai atsakinėjo į moksleivių pateiktus klausimus, o kun. K. Ambrasas padovanojo jiems savo autorinę knygą.

„Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021