Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – posmai Mamai (2008-05-04)

Paskelbta: 2008-05-07

Sugrįšiu, Mama...

Viena iš šviesiausių švenčių – Motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis, šiemet kaip niekada viskas sužaliavo ir pražydo Motinos dienai. Regis, gamta sveikino ir dalino savo dovanas brangiausiam, mylimiausiam Žmogui...
O sekmadienio popietė taip pat buvo skirta Motinos dienai. Du menininkai – aktorė Dalia Jankauskaitė ir dailininkas Alfonsas Vilpišauskas dovanojo savo talento derlių.

Dalia Jankauskaitė savo valandą pavadino „Sugrįšiu, Mama...“. Aktorė skaitė Nijolės Miliauskaitės, Justino Marcinkevičiaus, Roberto Keturakio, Ramutės Skučaitės, Janinos Degutytės, Jono Strielkūno ir kitų poetų eiles apie Mamą. Kažin ar yra poetų nerašiusių apie Mamą? Tikriausiai - ne. Ir ilgesys, ir džiaugsmas, ir skausmas ir dar daug daug kas pasakyta apie Mamą poetų eilėse. Ir kiek mums bebūtų metų visa, kas sukurta Motinai atminti, jaudina iki širdies gelmių.

Neseniai aktorė Dalia Jankauskaitė kartu su aktoriumi Petru Venslovu išleido kompaktinę plokštelę , kurioje įrašyta jų skaitoma tremtinių kūryba. Keletą plokštelių aktorė padovanojo popietėje dalyvavusiems tremtiniams.

Dailininkas Alfonsas Vilpišauskas pakvietė į savo tapybos darbų parodą. Jis – tapytojas ir pedagogas jau surengęs daug personalinių parodų, dalyvavęs įvairiose parodose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jo darbų yra įsigyję Lietuvos muziejai. Alfonsas Vilpišauskas yra vienas ryškiausių nūdienos ekspresionistų, aštuntajame dešimtmetyje jis reiškėsi kaip drąsus novatorius, ne visada buvo suprastas ir įvertintas. Jo darbai įtikina, kad kiekvienas kruopščiai brandintas jo maištingos sielos.

Manau neapsiriksiu teigdama, kad labai įdomu ir verta aplankyti šią parodą.

                                                        Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021