Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Naujų narių priėmimas į parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją (2015-10-25)

Paskelbta: 2015-10-26

Spalio 25 d. 11 val. šv. Mišių metu įvyko naujų narių priėmimas į parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją. Šv. Mišioms vadovavo vikaras kun. J. Grigonis.

 


Kunigas  homilijoje komentuodamas Evangeliją pagal Morkų (Mk 10,46-52) apie neregį Bartimiejų, kalbėjo jog tai tinka kiekvienam iš mūsų. Kartais ir mes patys, esame tarsi aklieji gyvenimo šalikelėje, kaip šio sekmadienio Evangelijoje minimas Bartimiejus. Mes kviečiami matyti ne tik fizinėmis akimis, bet ir sielos akimis, širdimi kaip Jėzus turime pajusti, išgyventi artimo skausmą ir negalią.


Baigiantis šv. Mišioms šešios kandidatės į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją priėmė iškilmingą priesaiką. Jos viešai išreiškė norą tapti draugijos nariais ir pasižadėjo laikytis įsipareigojimų, pasirašė pasiaukojimo aktą.

Priesaikos pabaigoje visi drauge su Sumos choru sugiedojo „Magnificat“ giesmę  „Mano siela šlovina Viešpatį“.

Po to šios draugijos dvasios vadas kun. J. Grigonis tarė sveikinimo žodį ir įteikė Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nario pažymėjimus.


Po šv. Mišių draugijos nariai,  kartu su Kauno arkivyskupijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininko pavaduotoja Vilija Karaliūnaite,  susirinko prie arbatos puodelio konferencijų salėje, kur dalijosi įspūdžiais, mintimis apie savo veiklą parapijoje ir ateities planus.

Šiluvos M. Marijos draugijos koordinatorė A. Azaravičienė

 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021