Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - kun. Lino Šipavičiaus katechezė „Nuodėmė“ (2015-09-20)

Paskelbta: 2015-09-21

Rugsėjo 20 d. 12.00 val. konferencijų salėje  kun. Linas Šipavičius,  Šventojo Rašto magistras, pradėjo katechezių ciklą. Pirmosios katechezės tema „Nuodėmė“. Dažnai išgirstame sakant: „Aš nedarau nuodėmių, tai kam turiu eiti išpažinties?“. Ar iš tiesų nedarome nuodėmių?

Remdamasis tiek Senuoju, tiek Naujuoju Testamentu, kun. Linas parodė, kad nuo Adomo ir Ievos prasižengimo žmogaus prigimtyje slypi noras tapti Dievu, pačiam tvarkyti savo gyvenimą. Gaila, lietuvių kalboje nuodėmei nusakyti yra tik vienas žodis „nuodėmė“, dažniausiai sutapatinamas su nusikaltimais, o Senajame Testamente šiai sąvokai nusakyti yra keturi žodžiai,  Naujajame – net trylika žodžių.


Katechezės metu kun. Linas, remdamasis Senuoju Testamentu, kalbėjo apie pirmapradę nuodėmę, nusakė jos kilmę (Adomas ir Ieva nepakluso Dievui) ir pasekmę (atsirado baimė, dėlto bandoma kaltinti kitą, netgi Dievą), Dievo veikimo gerumą (Dievas nepalieka žmogų be vilties). Trumpai tariant, nuodėmė – tai nepaklusnumas, sąmoningas ir savanoriškas žmogaus priešinimasis Dievui aktas (Pr 3,3) nusižengiant kokiam nors Dievo įsakymui.

Kunigas plačiai kalbėjo apie Izraelio nuodėmę. Izraelis tik Dievo meilės dėka tapo mylimiausia tauta, tačiau ji daug kartų suklumpa, prasižengia Dievui (pasidirbina aukso veršį ir jį ima garbinti, nuolat stoja prieš Dievo karalystę, reikalauja karaliaus iš savo tarpo, neklauso pranašų per kuriuos Dievas nuolat primena nuodėmių pasekmės pamoką).

Pabaigoje kun. Linas išsamiai atsakinėjo į klausytojų klausimus.


Siūlome skaityti: Pradžios knyga, 3 skyrius; Išėjimo knyga, 2 skyriaus 23-25 eilutės; Pakartoto Įstatymo knyga, 9 skyrius; Jozuės knyga, 7 skyrius; Izaijo knyga 59 skyrius; Ozėjo knyga, 4 skyrius; 52 psalmė.

P.S. Laikraštyje „Prisikėlimas“ numatoma spausdinti kun. Lino  Šipavičiaus katechezes.

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021