Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Įteikti Šiluvos Dievo Motinos medaliai Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narėms (2014-06-24)

Paskelbta: 2015-06-25

Birželio 24-ąją, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, atsisveikinome su ilgamečiu Kauno arkivyskupijos arkivyskupu S. Tamkevičiumi SJ. 


Iškilmingoje Eucharistijoje Kauno arkikatedroje bazilikoje  dalyvavo apaštališkasis nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Pedro López Quintana, Lietuvos vyskupai, Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus bei Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo bei Vyriausybės nariai, Kauno savivaldos atstovai, universitetų rektoriai, kitų švietimo įstaigų bei įvairių organizacijų vadovai. (apie iškilmę išsamiai skaityti >>>)

Pagal tradiciją šią dieną yra apdovanojami labiausiai nusipelnę Kauno arkivyskupijos institucijų bei parapijų žmonės, kuriems po šv. Mišių arkivyskupas įteikia arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos medalius.


Mums labai džiugu, kad šiais metais Šiluvos Dievo Motinos medaliais buvo apdovanotos dvi mūsų bendruomenės narės: Jūratė Matikovienė - už aktyvų ir atsakingą gebėjimą vykdant Slaugos ir globos veiklą parapijoje bei Lietuvos Caritas ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą ir parapijos pastoracinės tarybos narė Staselė Raščiuvienė - už aktyvią ir nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu.

Nuoširdžiai jas sveikiname, linkėdami Dievo palaimos ir mūsų Dangiškosios Motinos globos toliau uoliai rūpinantis, kad mūsų parapijoje gausėtų Dievo ir artimo meilė.  Fotografijos R. Šaknio ir A. Narušienės.

                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021