Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Nauji suolai – mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2008-04-16)

Paskelbta: 2008-04-16

 

Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnytėlė pasipuošė naujais bažnytiniais suolais su klauptais. Suolus gamino meistras Saulius Mikulis iš Kauno.

Parapijiečiai džiaugiasi, kad suolai yra labai patogūs ir sėdėti, ir klūpėti. Artimiausiu metu tvirtinsime lenteles su aukotojų pavardėmis.

Šiuo metu dar yra nepilnai atsiskaityta už suolus, todėl prašome Jus, mieli tikintieji, jei galite, prašome  paaukoti suolams ir kartu įamžinti save Prisikėlimo bažnyčios istorijoje.

 

Nuoširdžiai dėkojame jau paaukojusiems:


• Tadui ir Jolantai Gecevičiams,
• Stanislavai ir Juozui Križanauskams,
• Stanaičiams,
• Birutei Senkutei,
• Baliui ir Teodorai Žumbakiams,
• Vytautui ir Albinai Žumbakiams,
• Antanui ir Onai Dičmonams,
• Belickams,
• Paulauskams,
• Kavaliauskams,
• Zaborskams,
• Jurams,
• Jonui Diliūnui,
• Janinai Kerdokienei,
• Birutei Vasylienei,
• Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų Tarnaičių seserų kongregacijos seserims.

 

                                                                          Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021