Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios „Saulės" gimnazijos abiturientams paskutiniojo skambučio proga (2015-05-27)

Paskelbta: 2015-05-28

Gegužės 27 d. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurios buvo skirtos Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientams paskutiniojo skambučio proga.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Prie bažnyčios durų mokytojus ir abiturientus pasitiko jaunesnieji gimnazijos mokiniai – dešimtokai. Mokiniai įteikė kiekvienam gimnazijos abiturientui mažą žvakutę, kurią kvietė uždegti savo intencija prie altoriaus, kad kiekvienas mokinys, galėtų išsakyti Dievui savo padėką, patikėti svarbiausius gyvenimo tikslus, puoselėjamas viltis dėl būsimų egzaminų ir jų gyvenimo kelio pasirinkimo. Mokytojai, uždegantys žvakeles, buvo kviečiami melstis už savo mokinius.

Šv. Mišių metu giedojo gimnazijos mokinių grupė „Akordas“, vadovaujama gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės. Jungdamiesi į šv. Mišių liturgija abiturientai skaitė skaitinius, savo prašymus Dievui išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.


Homilijoje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo: „Šv. Mišios jūsų paskutiniojo skambučio proga jau tapo gražia tradicija. Su kokiomis viltimis atėjote čia ir kokia intencija, tikiuosi, jūs išsakėte uždegdami žvakutę. Prašykite Dievo palaimos, kad sėkmingai išlaikytumėte egzaminus, nes nuo to priklausys jūsų ateitis. Dievas žmogui primena, kad jis pats savo prakaitu turi užsidirbti duoną. Jis pats turi stengtis, visa tai, kas jam pavesta, kuo geriausiai atlikti. Ir Dievas visada laimins jūsų darbus, dažnai klauskite savęs, ką darysite toliau, koks bus jūsų rytojus, koks svarbiausias pasirinkimas? Savo tikslus galite pasiekti tvirtai pasitikėdami savimi, tikėdami Dievu, labai dažnai įsiklausydami į daugiau patyrusių žmonių patarimus. Nepamirškite dėkoti tėvams, atidžiai žvelkite į tai, kas vyksta šalia jūsų. Naudodamiesi visais Dievo suteiktais gebėjimais, stenkitės padėti tiems, kuriems sekasi mažiau nei jums. Visada palaikykite bendrystę su Dievu. Ateikite į Dievo namus pasisemti Vilties ir Dievo Meilės, kad galėtumėte būti stiprūs savo pasirinkimuose. Lai Dievas laimina jūsų visų pasiryžimus laikant egzaminus ir renkantis gyvenimo kelią,“ – linkėjo klebonas. (Homiliją išsamiau skaityti >>>)

Mokinių tėveliai, atsidėkodami parapijos klebonui, Bažnyčiai už abiturientų dvasingumo ugdymą, jų nuolatinį palaikymą maldoje, dvasines rekolekcijas, bendradarbiavimą socialinėje veikloje, dovanojo gėles, kurias atnašų procesijoje aukojo gimnazijos moksleiviai.

Šv. Mišių pabaigoje monsinjoras palaimino gimnazijos abiturientus, mokytojus, vadovus, primindamas, kad Dievas yra visų mūsų gyvenimo tikslas ir palinkėjo, kad atverdami naująjį savo gyvenimo langą gimnazistai visada pasitikėtų Šventosios Dvasios galia, jos teikiamomis dovanomis, kurios įgalins jaunimą brandinti savo tikėjimą.

Vėliau, gimnazijos abiturientams, klasėse buvo vedama paskutinė pamoka. Paskutiniojo skambučio iškilmė baigėsi iškilmingu minėjimu gimnazijos aktų salėje.


„Saulės“ gimnazijos  informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021