Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Krikšto sakramentas Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams (2015-05-09)

Paskelbta: 2015-05-11

Gegužės 9 dieną Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje septyniems Žaliakalnio vaikų dienos centrą lankantiems vaikams buvo suteiktas Krikšto sakramentas. 


Šio sakramento šventimui vadovavo buvęs parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, pats visus mokslo metus ir rengęs vaikus Krikštui. Kunigas pažymėjo, kad Krikštas – tik krikščioniškosios kelionės pradžia, todėl vaikus reikės rengti kitiems sakramentams, su jais kalbėtis apie tikėjimą, liudyti evangelines vertybes. Gyvenant sekuliariame pasaulyje tą daryti nėra paprasta. Neretai ir patys vaikai būna savo šeimos evangelizuotojai, todėl visiems, o ypatingai šeimoms, iš kurių kilę krikštijamieji, kunigas linkėjo atvirumo Dievo valiai. Juk su Dievu viskas įmanoma. 


Baigus Krikšto apeigas, kuriose gausiai dalyvavo visa Žaliakalnio vaikų dienos centro bendruomenė, visi krikštynų dalyviai pakilo į bazilikos terasą. Į ją ne tik daugelis vaikų, bet ir kai kurie tėvai kilo pirmą kartą. Čia buvo galima pasigrožėti gimtojo miesto vaizdais iš viršaus, nusifotografuoti. 

Vėliau Žaliakalnio vaikų dienos centro patalpose vyko agapė. Šventę rengusios Švenčiausiosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės kiekvienam pakrikštytajam įteikė po dovanėlę. Buvo dėkojama visiems, padėjusiems organizuoti šią šventę, ypatingai savanoriams, sutikusiems būti vaikų krikštatėviais.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021