Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Piligriminis žygis į Šiluvą (2008-04-13)

Paskelbta: 2008-04-15

 

Gerokai prieš mėnesį klebonas mons. Vytautas Grigaravičius paragino visas organizacijas atnaujinti stendus, ruošiantis parapijos veiklos pristatymui Šiluvoje balandžio 13 d. Jau nuo vasario mėnesio buvo pradėta registracija tikinčiųjų, pageidaujančių vykti į Šiluvą.

Balandžio 13 d. 7.00 val. ryto nuo  Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios į Šiluvą pajudėjo du didžiuliai autobusai. Prie Katauskių gyvenvietės eiti pėsčiomis išlipo tik vaikai, jauni žmonės, o vyresnio amžiaus – važiavo iki Šiluvos. Jie nesiryžo dulkiant lietui eiti pėsčiomis.

Piligriminiam žygiui vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Visą kelią buvo kalbama Rožinio malda, skambėjo giesmės.

Anksčiau atvykusieji į Šiluvą statė stendus, skubėjo į Apsireiškimo koplyčią, Švč. M. Marijos Gimimo baziliką, kur dalyvavo šv. Mišiose.
12 val. pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas S.Tamkevičius SJ, koncelebravo  vyskupas emeritas Juozas Preikšas,  dekanato kunigai, giedojo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos sumos choras, vadovaujamas D. Beinarytės.

Baigdamas šv. Mišias ir dėkodamas atvykusiems, arkivyskupas pajuokavo: „Tiesiog įvyko stebuklas. Kai ėjome nuo Katauskių gyvenvietės į Šiluvą, mačiau tik vaikus ir jaunimą, o dabar matau vien vyresnio amžiaus žmones“. Matomai jaunuosius piligrimus išgąsdino nesibaigiantis lietus, gal jie pasislėpė Bazilikoje  arba „ištirpo“ tarp suaugusiųjų, kurių buvo labai daug.

Šaltas, žvarbus, vėjuotas oras neleido pravesti Švč. Sakramento garbinimo procesijos.
Piligrimai, pasibaigus šv. Mišioms, labai greitai išsiskirstė į autobusus, o kai kas nuskubėjo į Baziliką klausyti sakralinės muzikos koncerto.

                                                                                                          B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021