Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijoje: Paskutinis susitikimas prieš vasarą su dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu (2015-05-02)

Paskelbta: 2015-05-07

2015 m. gegužės pirmąjį šeštadienį Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai, susirinkę į eilinį susirinkimą, iš su dvasios vadovo kun. Algirdo išgirdo, kad tai paskutinis susitikimas, nes rudenį jis išvyksta iš parapijos. Tai buvo mums labai liūdna žinia, nes per trejus metus, kai jis kantriai, su apaštališku uolumu rūpinosi daugumos mūsų narių dar sovietmečiu suformuoto tikėjimo brandinimu, mes pamilome šį charizmatiškąjį kunigą, jo įdomias, gilias katechezių įžvalgas, nuoširdų bendravimą, neišsenkantį humorą jausmą ir nesibaigiančius... anekdotų klodus.

Ramindamas mus, kunigas Algirdas kalbėjo, kad gerai, jog bažnyčioje vyksta ganytojų kaita (Kristus irgi su mokinias buvo tik trejus metus!), neleidžianti užsistovėti vietoje, taip pat nurodė mūsų ratelio trūkumus, problemas, kartu nusistebėdamas, kad per trejus metus neišsibėgiojome.

Paskutinę savo katechezę kun. Algirdas skyrė pačiam giliausiam slėpiniui – Šventajai Dvasiai. „Kas yra Šventoji Dvasia? Kaip ją suprantame, jaučiame, patiriame?“ – provokavo mus dvasios vadovas. Vengdamas mokslinių teologinių samprotavimų, kunigas stengėsi atsižvelgti į mūsų „vairavimo“ įgūdžius, kalbėjo suprantamai ir pagaviai, priversdamas susimąstyti. Mes vertiname vieni kitus pagal funkcijas, o Dievas – Meilė, sukūręs žmogų pagal savo paveikslą, visus nori nuvesti į savo meilės įsčias. Mums, krikščionims, nors klystame bei darome nuodėmes, tikėjimas padeda geriau suvokti savo žmogiškąjį identitetą ir lengviau, be didesnių klaidžiojimų, eiti šventėjimo keliu.

Pokalbio pabaigoje kun. Algirdas, mūsų paprašytas, atvirai ir nuoširdžiai papasakojo apie Šv. Dvasios veikimą savo gyvenime, pasidalydamas tikėjimo liudijimu.

Dėkui Jums, gerbiamas kunige, už meilę bei dėmesį, už tas širdžiai ir protui mielas susitikimų valandėles, tikėjimo tiesų gilesnį pažinimą, Šv. Rašto pamokas ir bendrystės džiaugsmą.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos koordinatorė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021