Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų ratelio velykinė šventė (2015-04-12)

Paskelbta: 2015-04-30

Pavasario saulutė dar labai nedrąsiai šildo ir džiugina mus, bet didžiausias džiaugsmas mūsų širdyse – Kristaus Prisikėlimo džiaugsmas. Kartu su Kristumi prisikeliame ir mes naujam gyvenimui, naujiems darbams. O kas gi gali būti džiaugsmingiau ir dvasingiau už šventę, vykstančią Dievo namuose – bažnyčioje?


Š. m. balandžio 12 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis ir Mažosios vaikų Velykėlės. 12.30 val. Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. N. Pipiras, Gailestingojo Jėzaus meldėme palaimos, santarvės ir ypatingos globos visoms šeimoms. Džiugu, kad daug tėvelių su savo vaikais aktyviai įsijungė į šv. Eucharistijos liturgijos šventimą: Vita ir Antanas su savo vos kelių mėnesių sūneliu ir, kiek ūgtelėjusia dukryte skelbė Dievo Žodį. Kitos šeimos dalyvavo Aukos liturgijoje nešdamos atnašas: Živilė ir Darius su savo vaikais Kotryna ir Jokūbu Prisikėlusiam Kristui atnešė lelijos žiedą, krepšelį margučių nešė Vitos ir Antano šeima, Andrius su savo dukrele Saule bei kitais vaikais prie Dievo stalo atnešė Prisikėlusio Kritaus kryželius, kuriuos tėveliai ir vaikai patys gamino Verbų Sekmadienio popietę, duonos ir vyno atnašą nešė vaikelio besilaukianti Kristinos ir Giedriaus šeima.

Po Šv. Mišių bazilikos konferencijų salėje vyko jauki ir nuotaikinga šventė, kurioje linksmai šėlo gausus būrys įvairaus amžiaus vaikučių su savo tėveliais. Šventė prasidėjo visų susirinkusiųjų bei velykinio stalo palaiminimu, kurį suteikė kun. N. Pipiras. Vėliau vyko linksmoji šventės dalis, kurios vedėjas, mūsų, o ypač visų vaikų, laukiamas ir mylimas šokių mokytojas Edgaras Šnipaitis. Visi kartu šokome ir dainavome, žaidėme įvairius velykinius žaidimus. Pasistiprinus gausaus velykinio stalo vaišėmis ir pabendravus vyko gražiausio margučio rinkimai. Kiekvienam buvo išdalinti lipdukai, kuriuos vaikai klijavo prie labiausiai patikusio margučio.

Gražiausių kiaušinių margintojai ir visi rinkimuose dalyvavę vaikai buvo apdovanoti prizais. Daug džiaugsmo ir gerų emocijų vaikams suteikė margučių ridenimas, muilo burbulų lietus ir ypatingos velykinės supynės ant tėčių rankų. Nepasisupęs neliko nei vienas vaikas, kitiems taip patiko, kad norėjo dar, ir dar. Visų supynėse pasisupusių vaikučių laukė saldžios staigmenos – velykiniai kiškučiai. Taip linksmai šėldami, šventę pabaigėme lietuvių liaudies žaidimu „Graži mūsų šeimynėlė“.

Gera buvo matyti besišypsančius vaikų ir jų tėvelių veidus bei džiaugsmingai spindinčias jų akis, juk tikrasis džiaugsmas – prasmingas buvimas kartu, kuomet galime dalintis meile ir gerumu su kiekvienu šalia esančiu. Dėkojame visiems dalyvavusiems už bendrystės dovaną, kurios dėka galėjome dalintis tikruoju Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu.

Kristina Gelažnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021