Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Senjorų velykos... (2015-04-08)

Paskelbta: 2015-04-15

Graži ši savaitė, kai Kristaus Prisikėlimu džiaugiamės ir po iškilmingo sekmadienio. Aštuntą kartą susirinko didelis senjorų būrys švęsti šv.Velykų, šiemet - balandžio aštuntąją.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino senjorus su Kristaus Prisikėlimo švente, palinkėdamas Dievo palaimos ir sveikatos, pasidžiaugdamas, kad didelis būrys susirenka. Klebonas ypač akcentavo, kad senjorai niekada nesijaustų nereikalingi, net negalvotų , kad yra niekam nereikalingi. “Jūsų buvimas žemėje – Dievo planas, esate reikalingi Dievo akyse“.

Senjorai pasveikino kleboną mons. Vytautą Grigaravičių su šv. Velykomis ir visai parapijai iškilia proga, kad mūsų Šventovei suteiktas mažosios bazilikos titulas.


Popietėje svečiavosi kanklininkės dainininkės Gražina Večerskienė ir Janina Lekečinskienė, jos mums padovanojo koncertą gerai žinomų ir mielų mūsų tautos dainų. Moterys sakė, kad labai mielai pas mus apsilanko , nes jaučia šilumą ir nuoširdumą, palinkėdamos ateityje sveikatos, šypsenos ir gerų norų. Senjorai visad džiaugiasi Gražinos ir Janinos viešnage.

Vėliau ir senjorai kartu dainavo. Ant kiekvieno stalo puikavosi įvairiaspalviai margučiai, buvo išrinktas gražiausiais ir stipriausias, nugalėtojai gavo prizus. Kaip ir dera prie Velykinio stalo dalinomės margučiais ir vaišėmis, kurias atsinešė visi senjorai. Šešis senjorus pasveikinome su gimtadieniais ir vaišinomės jų tortais. Be abejo, jiems buvo skirtos gėlės, linkėjimai, „Ilgiausių metų“ ir dainos.

Šilta ir jauki buvo senjorų popietė, nuoširdžiai bendrauta, pasidalinta įspūdžiais, pajuokauta. Argi ne šeima?

                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021