Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno valstybinio choro koncertas M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje - karališkoje bažnyčioje (2015-04-06)

Paskelbta: 2015-04-07

Balandžio 6-ąją, antrają šv.Velykų dieną, M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje įspūdingą koncertą tikintiesiems ir Kauno m. svečiams bazilikos titulo suteikimo proga padovanojo Kauno m. savivaldybė ir Kauno m. valstybinis choras bei solistai Raminta Vaicekauskaitė (sopranas), Jurgita Mikalauskienė (sopranas), Mindaugas Jankauskas (tenoras), Andrius Apšega (baritonas). 


Skambėjo Wolfgango Amadeuso Mozarto „Karūnavimo mišios“, Konrado Kavecko „ O sacrum convivium“, Giuseppe Verdi Angelų choras iš operos „Likimo galia“, solistė J. Žilinskaitė, Pietro Mascagni Velykų giesmė iš operos „kaimiška garbė“ , solistė J.Mikalauskienė, Cesar franck 150 psalmė ir Geor Friedrich Hendel Choras „Aleliuja“ iš oratorijos „Mesijas“.

Akompanavo Renata Marcinkutė – Lesieur , koncertmeisterė Beata Andriuškevičienė. Choro meno vadovas ir dirigentas prof. Petras Bingelis.

Tai pirmasis koncertas M. V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Nuoširdžiai dėkojame visiems.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021