Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Aplankėme Šv. Antano bažnyčią (2015-04-01)

Paskelbta: 2015-04-02

Jau tapo tradicija, kai senjorai aplanko kurią nors mūsų miesto bažnyčią prieš šv. Kalėdas ar šv. Velykas. Didžiosios savaitės trečiadienį didelis būrys senjorų aplankė Šv. Antano bažnyčią.

Mus maloniai sutiko šios bažnyčios klebonas Tomas Trečiokas, kuris, dirbdamas mūsų parapijoje, buvo senjorų dvasios tėvas. Jis mums papasakojo šios bažnyčios gimimo istoriją, apie jos statytoją kanauninką kleboną Juozą Želvį.Unikalu, kad bažnyčia buvo pastatyta per vieną 1936 metų vasarą tik iš bendruomenės aukų. Parapiją globojo prezidentas Antanas Smetona. 


Klebonas Tomas pakvietė ir aprodė parapijos namus, papasakojo, kiek teko darbų nuveikti, kokias problemas spręsti. Mus džiugino, kad per tokį trumpą laiką jaunas kunigas, dosniai remiamas parapijiečių, sėkmingai tvarko bažnyčią, parapijos namus, buria bendruomenę. Kaip akcentavo kun.Tomas, tik bendruomenė – gyvoji Bažnyčia yra ramstis ir tvirtybė.

Susėdę parapijos namuose prie arbatos puodelio klausėmės klebono pasakojimo ir džiaugėmės juo dvasingumu, uolumu, nuoširdumu ir gebėjimu burti bendruomenę. 


Senjorai pasveikino kleboną Tomą su artėjančia Prisikėlimo švente, dėkodami už šiltą priėmimą, linkėdami stiprybės ir Dievo palaimos jo pasirinktame gyvenimo kelyje.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021