Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos Kristaus Prisikėlimo parapijos moksleiviams (2015-03-27)

Paskelbta: 2015-03-27

Kovo 27 d. d. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko gavėnios rekolekcijos, skirtos parapijos mokyklų bei gimnazijų moksleiviams ir mokytojams.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišių liturgijoje dalyvavo Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojai ir moksleiviai, kurie skaitė skaitinius, savo maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, o atnašų procesijoje, Kristaus Prisikėlimo šventovės papuošimui, aukojo pavasarines gėles, margučius, kurie simbolizavo jų jaunystę ir artėjančią Kristaus Prisikėlimo šventę. Moksleiviai ir mokytojai turėjo puikią galimybę apmąstymams, susikaupimui ir atgailai. 


Homilijos metu mons. Vytautas Grigaravičius kvietė visus pamąstyti apie gailestingumą, matyti kuo gyvena ne tik patys artimiausieji žmonės, šeimos nariai, bet ir tie, kurie yra kasdien šalia, kartu mokosi mokykloje: „Ar atėję į klasę pastebime nusiminusį klasės draugą, ar pastebime tuos, kurie patiria patyčias, agresiją, kada vienas, ar kitas klasės draugas kenčia dėl įvairių nesusipratimų šeimose. Labai svarbu laiku spėti paguosti, užjausti, pagelbėti, kol neįvyko kas nors nepataisoma jauno žmogaus gyvenime“ - kalbėjo klebonas. „Gavėnios metu mes girdime apie Jėzaus gyvenimą, apie jo daromus gerus darbus, apie kančią ir auką. Mes visą laiką susiduriame su Dievo meile ir gailestingumu.

Apaštalas Paulius rašo: „Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi“ (Ef 2,4). Vadinasi Dievas mus myli nepriklausomai nuo mūsų pastangų ir gerumo. Mūsų geri darbai yra tik atsakymas į Dievo meilę, bet ne tos meilės priežastis. Dievas myli mus ne dėl mūsų gerų darbų, bet, kad mes turėtume noro būti gerais ir turėtume jėgų daryti gerus darbus. 


Toliau Paulius rašo: „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana“ (Ef 2,9). Tačiau mes turime tikėti tuo, kad Dievo meilė yra dovana mums, kuri ateina pirma, viso to, ką mes darome. Pamąstykime, ar esame pasiruošę mirti nuodėmei ir prisikelti naujam gyvenimui su Kristumi? Apaštalas Paulius įspėja, kad: „Dievas mus atgaivina iš nuodėmės mirties, bet mes, atgaivinti privalome apsivilkti nauju žmogumi ir gyventi nauju gyvenimu, „būdami šventi ir nesutepti per meilę” (Ef 1,4). Būkime verti Kristaus begalinės meilės mums, Jo kryžiaus aukos“ – kalbėjo klebonas.

Vėliau mons. Vytautas Grigaravičius palinkėjo moksleiviams prasmingai praleisti savo pavasario atostogas, susitvarkyti savo dvasinius ir kasdienius reikalus. Turėti drąsos pačiam pažvelgti į savo vidų.

Po klebono palaiminimo, mokytojai ir mokiniai skubėjo į pamokas.

Dėkojame, kad paliesti Dievo Žodžio, nuoširdžių patarimų ir palinkėjimų, pakylėti ir praturtinti dvasioje, su ramia širdimi ir atgaila, galėsime įžengti į Didžiosios savaitės įvykius, su meile ir viltimi laukdami didžiosios Kristaus Prisikėlimo šventės.


                                                                    Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021