Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Žaliakalnio bendruomenės valandoje - Žaliakalnio kultūros almanacho „Fontanas” pristatymas (2015-01-18)

Paskelbta: 2015-01-29

Sausio 18 d., gražų sekmadienio vidurdienį, paminklinės Prisikėlimo bažnyčios konferencijų vyko neeilinis renginys. Jį, tarsi maži paukšteliai pavasarį, savo dar vaikiškais balseliais sveikino Rūtos Morozovaitės dainavimo studijos moksleivės.

Renginį pradėjusi aktorė V. Kochanskytė pranešė, kad štai, praėjusių metų gruodyje, prieš pat šv. Kalėdas Žaliakalnyje ištryškęs „Fontanas” – Žaliakalnio kultūros almanachas – dabar pristatomas visuomenei.

Trečiojo numerio pasirodymą ji sveikino emocingai poeto H. Radausko žodžiais „…kada kaštonas pradeda žydėt…” Didelį susidomėjimą šiuo renginiu, kaip ir pačiu „Fontanu” rodė sausakimša konferencijų salė. Netrūko net stovinčių pasieniais ne tik žaliakalniečių, bet ir kitų Kauno m. rajonų atstovų.

Trečio „Fontano“ redaktorė ir sudarytoja R. Markevičienė chronologine tvarka trumpai pristatė klausytojams leidinio straipsnių autorius ir jų turinį: 2014 m. Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia minėjo du – kertinio akmens pašventinimo 80-ies ir konsekracijos 10-mečio jubiliejus. Jiems skirti net keli straipsniai. Skulptoriams J. Zikarui ir V. Luščinaitei-Krinickienei skirti straipsniai - kviečiantys dar labiau prisiminti ir susipažinti su šių žmonių gyvenimu bei kūryba.

Įdomūs ir prelato K. Olšausko gyvenimo vingiai... „Vaikystės kiemo prisiminimai“ – kviečiantys pasivaikščioti po Žaliakalnį vaikystės takais...

„Sporto mokslo šventovė“ – taip pavadintas straipsnis apie Lietuvos sporto universitetą, 2014 m. paminėjusį įsikūrimo 80-metį. Dar būtų galima vardinti visą eilę kitų įdomių straipsnių: Nepriklausomybės akto signataro A. Patacko išmąstymus apie butšaknius ir Kauno vardo kilmę, Žaliakalnio sąjūdiečių prisiminimus, rašytojo L. Inio straipsnį apie A. Jurskio ir jo šeimos likimus, kelių poetų ir rašytojų mintis.

Beje ir pats Žaliakalnio bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“ 2014 m. paminėjęs savo 10-metį už aktyvią veiklą apdovanotas Kauno m. mero A. Kupčinsko padėkos. Reikia pažymėti, kad „Fontanas“ gražiai apipavidalintas, o straipsniai iliustruoti daugybe įvairių nuotraukų bei architektūrinių piešinių. Dainininkės Rūtos Morozovaitės atliekamos dainos išjudino bendrai dainai ir dalį klausytojų. Maloniai nuteikė žinomo ceremonmeisterio K.Ignatavičiaus intarpai.

Įdomios Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) narių sąsajos su Žaliakalnio „Fontanu“. Žaliakalnio bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ siela, „Fontano“ Nr.3 redaktorė – Regina Markevičienė – lumietė. Redkolegijos narė – nuolat tarp klausytojų su foto aparatu „nardanti“ – LUMA prezidentė Dalia Poškienė. Jos kūrybos eilių atspausdinta ir šiame „Fontano“ numeryje. Jų prigimtį ir prasmę analizuoja žurnalistas J. Kundrotas. Čia pat greta K. Pečiulio straipsnis apie unikalią knygą-albumą, kurioje pasakojama apie dar vienos LUMA narės – Dalios Kerpauskienės unikalių gobelenų kurimą, kuriuos papildo Dalios Poškienės eilės. Šalia esanti nuotrauka byloja apie D. Kerpauskienės apdovanojimą „Gerumo“ kristalu Kauno rotušėje. Reikėtų pažymėti ir Adą Azarevičienę - buvusią LUMA prezidentę, žaliakalnietę, aktyvią ne tik LUMA ar „Žaliakalnio aušros“ bet ir Kristaus Prisikėlimo parapijos renginių dalyvę.

„Fontano“ Nr.3 pasirodymą sveikino LUMA valdybos atstovės, Kauno m. savivaldybės narys R. Mikaitis, Seimo narė D.Teišerskytė, rašytojas L. Inis, lumietės – V.Rinkevičienė, žurnalistė-lumietė A.Vaitkutė ir kt. Foto aparatu taip pat nuolat „spragsėjo“ lumietė Gražina Reinbold.

                                                             Greckienė Gražina, LUMA narėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021