Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dialoge „Žodis ir Spalva“ - Kūrėjas išeina...Kūrėjas lieka (2015-01-25)

Paskelbta: 2015-01-27

Džiugu, kad ir sausio 25-ąją konferencijų salėje po šv.Mišių susirinko didelis būrys meno mylėtojų. Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius trumpoje katechezėje kalbėjo apie jautrumą, apie jautrumą ne tik žmogui, bet ir gyvūnėliui.

Apie tai, kad iš mažumės vaikus reikia mokyti būti jautriems senyvo amžiaus žmonėms, ypač sergantiems, pamokyti vaikus, kuo jie gali padėti senam ar ligotam. „Jautrumo, užjautos, pagalbos ir paramos galima išmokti tik šeimoje. Juk šeima yra namų Bažnyčia“,- akcentavo klebonas.

Nacionalinio Kauno dramos teatro jaunieji aktoriai Vaidas Maršalka ir Edgaras Žemaitis atvėrė Alfonso Nykos - Niliūno kūrybos puslapius: apie amžiną kelionę, kokios mintys aplanko rytais, ar kai saulės spinduliai išeina, ką primena vaikystė, tėviškė, kas yra troškulys, džiaugsmas. Kaip rašo poetas „dainos apie mane, vaikystę ir daiktus, kurie buvo mano draugai“.


Apie parodų salėje eksponuojamus dailininko Vytauto Eigirdo darbus Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys sakė: „Vytauto darbuose daug išpažinties, anksti atsiskleidė jo talentas , galėjo kurti, kurti...“.
Kūrėjas išeina... Kūrėjas lieka...Ir poetas Alfonsas Nyka – Niliūnas ir dailininkas Vytautas Eigirdas iškeliavo amžinybėn, o jų darbai liko mums, liko ateinančioms kartoms.

Niekas negali abejingai praeiti ir pro tautodailininkų Romos ir Virgilijaus Šlipaičių išpintus darbus. Juos galima ne tik apžiūrėti, liesti ir pasidžiaugti, kad puoselėjama mūsų tautos tradiciniai amatai. Roma ir Virgilijus - Tautodailininkų sąjungos nariai, daugelio respublikinių ir tarptautinių renginių dalyviai. Jie – tautinio paveldo produktų amatininkai, senojo pynimo puoselėtojai.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021