Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kūčios Caritas sriubos valgykloje (2014-12-24)

Paskelbta: 2014-12-24

Gruodžio 24 d., 11 val. belaukiant Kūdikėlio Jėzaus gimimo, prie kūčių stalo susirinko Kauno m. vargingai gyvenantys ir kasdien Caritas „Sriubos“ valgykloje besilankantys miesto gyventojai. Tai jau tapusios tradicinės kūčios, kurias eilę metų organizuoja Kauno arkivyskupijos Caritas ir Kristaus Prisikėlimo parapija. 


Drauge prie palaiminto kūčių stalo dalijosi kalėdaičiais Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, vyskupas K.Kėvalas,  Kauno I dekanato dekano mons. V. Grigaravičius, arkivyskupijos Caritas direktorius kun. V. Birjotas, reikalų vedėja ses. V. Maknauskaitė SJE, I dekanato Caritas vedėja O. Virbašiūtė, Šv. Antano parapijos klebonas kun. T. Trečiokas. 


Kaip ir kiekvienais metais prieš Kalėdas šios valgykloje apsilankė Kauno m. savivaldybės atstovai ir visuomeninių organizacijų atstovai.


Jų sveikinimais artėjančių Viešpaties Gimimo švenčių proga išsakyta paguoda, jog Dievo meilė neaplenkia nė vieno žmogaus, o Kalėdų šviesa gali nušviesti kiekvieno, kad ir vargingiausio, žmogaus gyvenimą. Jei norime, jei trokštame, kad mūsų širdyse gimtų Kristus, mes turime gyventi tikėjimu ir meile.

Fotografijos Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinio biuro.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021