Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijoje (2014-12-21)

Paskelbta: 2014-12-23

Gruodžio 21 – 22 dienomis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Advento rekolekcijos, kurias vedė Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas dekanas kun. Audrius Mikitiukas. 


Jos prasidėjo šeštadienio vakaro šv. Mišiomis, kurių metu į bažnyčią skautai įnešė Betliejaus taikos ugnį. Šeštadienį ir sekmadienį sakytose homilijose rekolekcijų vedėjas dalinosi mintimis apie sekmadienio šventimo, maldos gyvenimo, sakramentų šventimo, pasitikėjimo Dievu ir atsako į Jo užkalbinimą svarbą.

Per šias rekolekcijas daugybė žmonių turėjo galimybę susitaikyti su Dievu – Atgailos sakramento šventimui patarnavo parapijoje dirbantys kunigai.

Rekolekcijose taip pat dalyvavo ir kan. Juozapas Kuodis iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato, aukojęs sekmadienio vakaro Šv. Mišias.

 Parapijos vikaras kun. N. Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021