Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Evangelijos pagal Morkų skaitymo vakaras (2014-12-04)

Paskelbta: 2014-12-05

Gruodžio 4 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Evangelijos pagal Morkų skaitymo vakaras. Šis vakaras buvo skirtas Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80 metų jubiliejaus ir paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 10-mečio iškilmėms paminėti.

Vakare, kurį vedė Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas kun. A. Akelaitis su VDU akademiniu jaunimu, dalyvavo parapijos Šventojo Rašto studijų ratelio nariai ir daug Šventojo Rašto mylėtojų iš įvairių Kauno parapijų.


Pirmiausia kunigas Algirdas Akelaitis pakvietė susipažinti su pirmąja ir trumpiausia Evangelija pagal Morkų interneto dienraštyje  „Bernardinai.lt“.

„Tai įvadas tiems, kurie siekia gilesnio Morkaus Evangelijos supratimo, yra paruoštas trumpas Morkaus Evangelijos įvadas. Toks išankstinis „pasiruošimas“ Evangelijos skaitymui gali padėti aiškiau atpažinti autoriaus pasakojimo būdą bei pagilinti klausytojo „bendradarbiavimą“ su pačiu Evangelijos tekstu“, - kalbėjo kun. Algirdas.

Jaunimo atstovai Evangeliją skaitė nuo pradžios iki galo su pauzėmis, kurių metu buvo giedamos psalmės. 

Kristaus Prisikėlimo  parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021