Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento išvakarėse – parapijos bendruomenės atsinaujinimo diena (2014-11-29)

Paskelbta: 2014-12-01

Lapkričio 29 d., šeštadienį, jau nuo pusiaudienio į bažnyčios konferencijų salę skubėjo bendruomenės institucijų nariai, norėdami kuo gražiau papuošti savo stalą ir sutalpinti ant jo Dievo dovanotas bei su meile pagamintas gėrybes, taip pat rinkosi tautiniais drabužiais pasipuošę V. Bacevičiaus pradinės mokyklos moksleiviai, tėveliai su mažais vaikais ir J. Basanavičiaus gimnazijos mokytojo Sauliaus Dervinio vadovaujama instrumentinė grupė, pasirengusi džiuginti dalyvius nuostabios muzikos garsais.


13 val. prasidėjo bendruomenės ir institucijų narių atsinaujinimo dienos šventė, kurios devizu pasirinkti šventojo Jono Pauliaus kvietimo į bendrystę žodžiai: „Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų. Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkite bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės. Visa, ką turime, pasidalykime vieni su kitais kaip vieno Dievo vaikai, Dievo, kuris myli kiekvieną.“

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, pasveikinęs susirinkusią bendruomenę, šią ypatingą dieną pakvietė visus apmąstyti popiežiaus Pranciškaus mintis apie bendrystę. Jis kalbėjo, kad negana vien pastatyti bažnyčią, bet reikia kurti Gyvąją Bažnyčią, būti jos gyvaisiais akmenimis. Pradedant Adventą yra ypač gera proga mums apmąstyti savo, kaip katalikų, pareigas, nesustoti ties pasiektu, o augti tikėjime, gilintis į Bažnyčios mokymą, vis tolyn irtis į dvasinę gilumą, dvasios jėgų semtis iš šv. Mišių, sakramentų, Šv. Rašto, adoracijos, maldos.

Po šio klebono mąstymo Atsinaujinimo dienos vedėja, Pastoracinės tarybos narė Rima Lipšienė, pradėdama institucijų pasisakymus, su apgailestavimu pastebėjo, jog mes per mažai žinome vieni apie kitus, kartais net nepažįstame vieni kitų, nors esame vienos šeimos nariai, todėl šis susitikimas turi mus vesti į glaudesnę bendrystę.

„Mūsų knygų knyga – Šventasis Raštas, kurį mes turime kasdien skaityti”, – kalbėjo Rima ir pakvietė pristatyti Šventojo Rašto studijų būrelio koordinatorę Birutę Vasylienę. Šio būrelio narių perskaitytos ištraukos iš Evangelijos pagal Joną ir apaštalo Pauliaus laiškų skatino apmąstyti evangelines mintis apie bendrystę, meilę, tarpusavio ryšius.

Apie savo veiklą kalbėjo tikybos mokytojai ir pakvietė pasidžiaugti V. Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytojos Virginijos Juodpusienės mokinukų parengta menine programėle „Šv. Kalėdų tradicijos ir papročiai”. Susirinkusieji buvo sužavėti šių mokinukų žaismingu, įdomiu ir puikiu pasirodymu, todėl negailėjo jiems katučių. 


Žaliakalnio vaikų centro grupelė, apspitusi savo auklėtoją sesę Donatą, pasakojo apie savo užsiėmimus ir įtraukė visą bendruomenę kartu sugiedoti paprastutę jaudinančią giesmelę, judesiais išreiškiant meilę Dievui.

Apie jaunų šeimų ratelio veiklos barus bei rūpesčius pasakojo jų vadovė sesuo Ramutė Budvytytė, glausdama prie savęs ant rankų vienos iš šeimų mažiausią atžalą, o mamoms gaudant kitus mažuosius nenuoramas, ėmusius ieškoti aktyvios veiklos, pabodus klausytis suaugusiųjų šnekų.

Vyresnias šeimas sujungusi parapijos šeimų bendruomenės vadovė Staselė Raščiuvienė pasidalijo mintimis apie savo narių uždavinius gilinant tikėjimą. Šios bendruomenės narys operos solistas Mindaugas Zimkus pateikė malonų siurprizą – nuostabią kalėdinė giesmę ”Tyliąją naktį”.

Marijos legiono, vienos seniausių parapijos organizacijų, vadovė Kristina Jasilionienė, daug nekalbėdama parodė salėje stovintį jų veiklos stendą, pakvietė jį pažiūrėti ir įsipareigoti adoracijai, vykstančiai mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos koordinatorė Dalė Starkutė surengė mini viktoriną apie Šiluvos žinią pasauliui ir atgarsį Prisikėlimo bažnyčioje, kurios terasoje 2014 m . vasarą buvo pašventinta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos titulą turinti koplyčia.

Nejučia prabėgo pusantros valandos, suteikusios dvasinio peno, o akims nukrypus į sumuštiniais, pyragėliais, tortais, šakočiais, vaisiais ir kitais nenusakomais skanėstais turtingai apklotus stalus, klebonas mons. Vytautas buvo priverstas sukalbėti palaiminimo maldą, o Carito darbuotojai puolė vaišinti visus karšta skania sriuba.

Pasisotinus ir pabendravus Carito organizacijos naujoji vadovė Gintarė Pažėraitė pristatė karitatyvinę veiklą ir jos iššūkius, o jaunas vyras savanoris Simonas liudijo, kaip Dievas kviečia žmogų padėti kitiems ir kaip svarbu jaustis reikalingu. Socialinių ir karitatyvinių projektų vadovė Jūratė Matikovienė priminė, kad parapijoje veikia pagalbos namuose tarnyba, įvairūs nemokami kursai ir pakvietė ateiti į parapijos namus, esančius prie mažosios Prisikėlimo bažnyčios.

Klebonas mons. Vytautas tęsė mąstymą apie Bažnyčią, kaip apie vietą, kurioje sutinkame Jėzų, apie Bažnyčią, kaip apie Motiną, kuri visus priima ir apkabina, nė vieno neatstumdama. Jis kvietė dalyvauti misionieriškoje bažnyčios veikloje, leidžiant apyvarton savo gautus talentus, su džiaugsmu aplinkoje skelbti Evangeliją. Jis palinkėjo evangelinės išminties, Šventosios Dvasios jėgos, kad taptume tikėjimo vyrais ir moterimis, tikrais krikščionimis.

Naujai susibūrusios krikščioniško jaunimo grupės vadovas Modestas Kirielius kalbėjo apie savo veiklą, jos siekius bei uždavinius ir pakvietė prie jų prijungti parapijiečių vaikus bei vaikaičius.

Sumos choro seniūnė Janina Liaugaudienė pristatė choro grupes ir, kaip dera giesmininkams, visus išjudino džiugia giesme: „Gloria, gloria, aleliuja, dėkojam, Dieve, Tau!”

Paskutinis žodis buvo senjorų, kurių būrys konferencijų salėje buvo gausiausias ir tarsi patvirtino jų credo – džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka. Pagyvenusių žmonių sambūrio vadovė Rima Lipšienė, visa širdimi atsidavusi šiai veiklai, kalbėjo ne tiek apie nuveiktus darbus, bet, kas svarbiausia, apie patirtą džiaugsmuose ir skausmuose bendrystę.“O kai ateis diena su paukščiais iškeliausiu,/Bet kol einu žeme, ta žemė man priklauso”, –viltingai nuskambėjusiu senjorų pasirinkto himno paskutiniu posmu baigėsi institucijų grupių prisistatymai.

Klebonas mons. Vytautas pasiūlė pažiūrėti jau seniau sukurtą filmą apie paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymą, o po filmo peržiūros suskambo choristų ir senjorų dainos…

Atsinaujinimo diena buvo baigta 18.00 val. šv. Mišiomis. Jas už bendruomenę aukojo parapijos klebonas. Homiliją monsinjoras skyrė Advento susikaupimo metui, kuris būtinas savo gyvenimui permąstyti, tikėjimui gilinti, bendrystės su Jėzumi džiaugsmui patirti.

Tikimės, kad žiemos šaltukui spaudžiant bendruomenės nariai išsinešė namo šiek tiek daugiau šilumos vienas kitam …..

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021