Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis adventinis koncertas „Belaukiant šv. Kalėdų“ (2014-11-30)

Paskelbta: 2014-12-01

Lapkričio 30 d., pirmąjį Advento sekmadienį, 12.00 val., prasidėjo Advento koncertų ciklas „Belaukiant šv. Kalėdų“. Šį jau tradiciniu tapusį renginį parapijiečiai labai pamėgo ir jo nekantriai laukia.

Parapijos klebonas, pristatydamas renginį parapijiečiams bei svečiams, kalbėjo: „Prasidėjo Adventas, laukimo metas ir nuo jo neatsiejama viltis. Būtent šio sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai kalba apie Viešpaties atėjimą, apie pasiruošimą Jį sutikti, kviečia budėti: „Žiūrėkite, budėkite“ (Mk 13,33.37). Budėti, vadinasi, atpažinti Dievo ženklus, siunčiamus mums. Budėti, vadinasi, gyventi taip, kaip mokė Kristus, į pirmą vietą be jokių išlygų iškeliant Jo svarbiausią įsakymą: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mt 22,37) ir kitą, panašų į šį: „Mylėk savo artimą kaip save patį“(Mt 22,39). Šiandien uždegėme pirmąją Advento žvakę. Tegul laukimas būna džiugus, kad su gera nuotaika ir labdaringais darbais pasitiktume Kūdikėlio Jėzaus atėjimą.”


Kauno m. savivaldybės tarybos narys bei Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narys Vytas Bancevičius su žmona Aleksandra, kurie jau daugelį metų yra šio projekto rėmėjai, taip pat nuoširdžiai kvietė visus kiekvieną Advento sekmadienį dalyvauti renginiuose ir džiugia nuotaika laukti Kalėdų.

Pirmąjį adventinį koncertą pradėjo Gintaro Vilčiausko vadovaujamas tautinių instrumentų ansamblis „Tūto“. Birbyne ir kanklėmis, šiais lietuvių liaudies instrumentais, susirinkusius klausytojus džiugino ansamblis, atlikdamas lietuvių liaudies kompozitorių kūrinius.

Intarpuose skambėjo tekstai iš Max Lucado knygos „Malonė šiai akimirkai“. Šie trumpi pamąstymai pagal Šv. Rašto ištraukas buvo apie meditaciją, maldą, gėrį, gailestingumą.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021