Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Vydūnas (2008-03-19)

Paskelbta: 2008-03-27

Kas buvo Vydūnas?

Kovo 22-ąją sukako dar vieno iškilaus tautos sūnaus – Vydūno  140-osios gimimo metinės. Apie šią iškilią asmenybę pasikvietėme papasakoti Kauno tautinės kultūros centro lektorių Aleksandrą Žarskų. Štai ir prisiminėme tautietį, kuris aktyviai dalyvavo Prūsijos lietuvių gyvenime, aukštino lietuviškumą ir puoselėjo lietuvybę.Jis parašė 12 filosofinių veikalų, 30 filosofinio turinio dramų, kalbos ir istorijos veikalų, leido ir redagavo 4 žurnalus . Taip pat rengė lietuviškus vaidinimus, šventes, subūrė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją ir 40 metų jai vadovavo. Vydūnas buvo Kauno universiteto filosofijos garbės daktaras, Lietuvos rašytojų draugijos garbės narys.Tai buvo turtinga ir tauri asmenybė.
Aleksandras Žarskus pasakojo sambūrio dalyviams, kaip suprasti Vydūno filosofiją, kuria jis ir gyveno, kokie buvo pagrindiniai Vydūno filosofijos kriterijai. Ir kuo Vydūno filosofija vertinga bei įsimintina mums ir šiandien.
Po kelių dienų pasitiksime Kristaus Prisikėlimo šventę. Šviesios atminties kunigas Ričardas Mikutavičius yra pasakęs: „Velykos – Dievo dovana, jaustis, išgyvenimas, santykis su Juo. Tai smaigalys, į kurį veda giesmės, procesija, šviesus, malonus džiaugsmas.“ To ir palinkėjome vieni kitiems pajusti ir išgyventi per prasmingiausią pavasario šventę – šv. Velykas.

                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021