Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legiono kongresas (2014-11-22)

Paskelbta: 2014-11-24

Lapkričio 22 d. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje vyko Marijos legiono kongresas, skirtas paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-mečiui, bažnyčios konsekracijos 10-mečiu, Marijos legiono įkūrimo Kaune 20-mečiui ir Marijos legiono veiklos parapijoje sukaktims paminėti. 


Kongrese dalyvavo Marijos legiono nariai ir maldos pagalbininkai iš Kauno I dekanato parapijų. Kongresas prasidėjo Rožinio malda.

Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios. Jas aukojęs parapijos vikaras ir Marijos legiono parapijoje dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras ragino melstis už visus legiono bendradarbius. Homilijos metu kunigas ragino nebijoti išeiti kartu su Marija iš savo namų ir eiti link artimo, link to, kuriam reikia pagalbos, paskatinimo, kuris dar nepažįsta Jėzaus. Marija, pasak kunigo, tegul pagelbsti kiekvienam mūsų vis labiau pažinti Dievo Sūnų.

Šv. Mišių pabaigoje Marijos legiono nariai atnaujino savo priesaiką. Po šv. Mišių kun. Nerijus pravedė dvasinę konferenciją. Jos metu kunigas kvietė apmąstyti pirmąjį angelo Marijai ištartą žodį: "Džiaukis, Marija". Džiaugtis - atverti savo gyvenimo duris Tam, kuris yra Aukščiausiojo Sūnus.

Pasibaigus konferencijai, visi renginio dalyviai kartu nusifotografavo. Vėliau vyko agapė. Čia visus susirinkusius nuoširdžiai pasveikino vėliau į renginį atvykęs Kauno I dekanato Marijos legiono dvasios vadas kun. Robertas Grigas. Jis džiaugėsi, kad Marijos legiono nariai dažnai darbuojasi tyliai, nepastebimai, tačiau šis darbas yra prasmingas, kadangi jis skirtas didesnei Dievo garbei.

Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021