Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda už mirusius Žaliakalnio vaikų dienos centro lankytojų artimuosius (2014-11-12)

Paskelbta: 2014-11-21

Lapkričio 12 d. Švenčiausiosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolyno koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius Žaliakalnio vaikų dienos centrą lankančių vaikų artimuosius.

Mišias aukojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, kartu koncelebravo kun. Valdas Šidlauskas.

Homilijos metu kun. Nerijus ragino nebijoti sugrįžti prie Jėzaus ir Jam padėkoti. Mišių metu vaikai skaitė skaitinius, giedojo. 

Po Šv. Mišių buvo sukalbėta Viešpaties angelo malda už mirusius.

Kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021