Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vyskupo E. Bartulio 2015 m. kalendoriaus sutiktuvės Kauno Prisikėlimo bažnyčioje (2014-10-26)

Paskelbta: 2014-10-28

Gražia tradicija tapo susitikimai su Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu, kuris jau devintus metus atvyksta mus nudžiuginti su nauju kalendoriumi. 


Šįmet vyskupas, buvusysis Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas, apsilankė spalio 26 d. sekmadienio vakarą. Susitikimas, kaip įprasta, prasidėjo vakarinėmis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo pats Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Homiliją vyskupas skyrė Meilės įsakymui: “Mylėkite vieni kitus, darykite gera tiems, kurie jus persekioja ir įžeidžia. Viešpats turi meilės planą ir duoda mums nurodymus, o mes turime šias pareigas atlikti tinkamai.” Šiais Šeimos metais vyskupas ypač kvietė dalytis vieniems su kitais džiaugsmu, meile ir ištikimybe, kaip tai mums dovanoja Jėzus, ir atsiliepti į Jo meilingąjį kvietimą: “Ateikite, ir aš jus atgaivinsiu“.

Po šv. Mišių konferencijų salėje vyko vyskupo E. Bartulio sudaryto kalendoriaus „Šventųjų relikvijos Lietuvoje 2015“ sutiktuvės.
Kalendoriaus pristatymą aktorė Doloresa Kazragytė pradėjo žodžiais: „Mūsų gyvenimas – mažas taškelis, ir vėl mes su vyskupu tame taškelyje. Tai nenuorama ir amžinas džiaugsmas...“

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sakė, kad 2015 metų kalendoriaus temos idėja gimė Lietuvoje lankantis šv. Teresėlės ir šv. Jono Bosko relikvijoms, nes tada kilo mintis pasidairyti, kokias relikvijas turime Lietuvoje.

Šiame, jau devintajame, kalendoriuje matome 13 vertingiausių įvairiose Lietuvos bažnyčiose saugomų relikvijorių, kuriuos vyskupas išrinko ir nufotografavo. Kalendoriaus viršelis papuoštas relikvijoriumi iš Keturnaujienų koplyčios. Versdami kalendoriaus lapus pagal mėnesius, matome šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, šv. Jono Bosko, šv. Kazimiero ir kitus relikvijorius, kurių kiekvienas savotiškai įdomus, gražus, puošnus.

Vakaro vedėja D. Kazragytė dalijosi prisiminimais, ką matė ir jautė būdama Izraelyje. „Šventoji žemė – tai didžiausia relikvija”, – jautriai kalbėjo aktorė.

Intarpuose tarp kalbų giesmėmis visus džiugino Kauno Sakralinės muzikos mokyklos „Pastoralės“ choras, vadovaujamas maestro Nijolės Jautakienės.

Sutiktuvės baigėsi ilga vakaro dalyvių eile prie vyskupo – visi įsigiję kalendorių norėjo ir ganytojo autografo.

Dėkojame J. E. vyskupui E.Bartuliui už šv. Mišių auką, už viešnagę mūsų bažnyčioje, už Ganytojo žodį, už kalendorius, kurie skleidžia Bažnyčios sukauptus dvasinius ir meno turtus. Linkime Jums Dievo palaimos, stiprios sveikatos ir … laukiame naujų kalendorių.


               Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021