Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - gera būti kartu (2014-09-24)

Paskelbta: 2014-10-03


Šie žodžiai nuskambėjo senjorų popietėje paskutinį rugsėjo trečiadienį. Džiugu girdėti tokius žodžius, juolab matyti, kad į popietes susirenka gausus būrys senjorų, kad ateina naujų. Tik labai liūdna, jog kasmet dėl pablogėjusios sveikatos ir metų naštos vienas kitas jau nebeturi jėgų ateiti.


Šio trečiadienio popietėje apsilankė trys dainininkės kanklininkės Gražina Večerskienė, Janina Lekečinskienė ir Danutė Kupliauskienė. Su jomis bendraujame keletą metų ir labai džiaugiamės, kai jos apsilanko.

Padovanojusios dainų pynę, jos pakvietė ir senjorus kartu dainuoti visiems gerai žinomas ir nesenstančias mūsų tautos dainas. Sakoma, kad žmogaus gyvenime yra valandų, kai nebegali pasakyti nieko paprasčiau ir teisingiau, negu pasako daina . Dainos - tai visrakčiai, kuriais atrakinamos širdys ir tada patys sunkiausi, skaudžiausi ir slapčiausi dalykai gali išskristi į erdvę, pajusti laisvę ir šviesą. Vieni jų žus tos šviesos sunaikinti ir niekada nebekamuos širdies, o kiti įgaus daugiau drąsos ir galios daryti gera.

Manyčiau, taip ir atsitiko, kai popietėje visus subūrė, praturtino, nudžiugino ir liūdesį, nerimą nuvijo daina, sklindanti iš širdies.


Pasveikinome rugsėjo mėnesį švenčiančius gimtadienį, jiems skyrėme dainas, širdingus palinkėjimus.

Mintimis apie bėgančius metus, potyrius gyvenimo kelyje mintimis pasidalino Zofija Kulinkevičienė, Janina Eidukevičienė, Eugenija Bujankina, Janina Bendžiūnienė, Anelė Žilinskienė.

                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021