Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Apsilankymas Šv. Jurgio bažnyčioje (2014-09-10)

Paskelbta: 2014-09-15

Saulėtą rugsėjo dešimtąją gausus senjorų būrys susirinko Šv. Jurgio bažnyčioje. Joje ne vienas mūsų yra lankęsis ne kartą, bet šiandien mūsų sambūrio kelionės tikslas - ne tik aplankyti ir pasimelsti, bet išgirsti šios bažnyčios istoriją.


Mus sutiko pranciškonas brolis Aurelijus ir dvi valandas tęsėsi mūsų pažintis su bažnyčia, jos istorija bei brolių pranciškonų gyvenimu.

Bažnyčia buvo statyta XV a. pabaigoje, XVII amžiuje degė net tris kartus.Šis amžius tragiškas visoje Lietuvos istorijoje: rusų okupacija, maras, badas. Šv. Jurgio bažnyčia išgyveno panašų likimą kaip ir lietuvių tauta. XIX amž. Lietuva prarado nepriklausomybę, pranciškonų ordinas, kaip ir kitos vienuolijos, buvo uždarytas. Bažnyčia išliko tikintiesiems, nes atiteko iš Varnių perkeltai seminarijai. Sovietiniais metais šventovė buvo paversta vaistų sandėliu. Lietuva atgavo Nepriklausomybę ir į Šv. Jurgio bažnyčią sugrįžo pranciškonai.

Jau devyneri matai, kai Šv. Jurgio bažnyčia atvėrė duris, čia atlikta nemažai remonto darbų, susigrąžinami meno kūriniai. Ir šiuo metu regėjome, kaip atkuriamos freskos. Išgirdome apie pagrindinius Bernardinų konvento istorijos faktus, bažnyčios architektūrą, interjero raidą, o svarbiausia apie stebuklingąjį Švč. Mergelės Marijos paveikslą bei kitus. 


Vaikščiojome po vienuolijos patalpas, kiemelį, džiaugėmės, kad ši šventovė atgimsta. Juk ji visada buvo didelis traukos centras, gal pranciškonų siekiai ar bažnyčios didingumas. Mažesnieji broliai pranciškonai tęsia savo veiklą, prasidėjusią XV amžiuje, gaivina ir prikelia gyvenimui unikalų sakralinio meno paveldą. Mes palikome kuklią auką, linkėdami „Tepadeda Jums Dievas“.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021