Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Žaliakalnio bendruomenės valanda „Tu ant žalio kalno gyveni“(2014-09-07)

Paskelbta: 2014-09-11

Daug laiko reikėjo, kol gitara prasiskyrė sau kelią, prigijo ir įsitvirtino respublikos muzikos mokyklose. Man džiugu, kad daugelį metų mano puoselėjamos mintys ir viltys išsipildė – jaunimas gali mokytis gitaros specialybės. Per trisdešimt metų mūsų gitaristai pasiekė gražių laimėjimų pedagoginėje ir koncertinėje veikloje. Esu įsitikinęs, kad Andres Segovia žodžiais tariant: „Atsiras gitaristų, kurių vardai bus žinomi toli už mūsų šalies ribų“, - kalbėjo Jurgis Rimkevičius 1998 metais gitaros klasės įkūrimo Lietuvoje trisdešimtmečio proga.


Ir štai jau skaičiuojame 11-uosius metus po gitaros patriarcho mirties. 2004 m. rugsėjo 12 d., pažymint mirties metines ir 90-ąjį maestro gimtadienį, Žaliakalnyje, Aukštaičių gatvėje ant 21-ojo namo, kuriame gyveno, atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1984-2003 m. gyveno Lietuvos klasikinės gitaros mokyklos įkūrėjas, tarptautinės gitaristų asociacijos narys muzikas Jurgis Rimkevičius (1914 07 30 – 2003 09 08)“ (skulpt. Antanas Vyšniauskas).

Lietuvių gitaristas, kontrabosininkas, pedagogas Jurgis Rimkevičius gimė 1914 m. liepos 30 d. Jelizavetpolyje (dabar Gendžė, Azerbaidžanas), lietuvio geležinkeliečio šeimoje. Nuo 1921 m. gyveno Lietuvoje, ilgiausiai Kauno Žaliakalnyje. Skambinti gitara Jurgį mokė mama ir gitaristas Balys Stasiulaitis, Sankt Peterburgo muzikos mokyklos auklėtinis. 1933 m. J. Rimkevičius Kaune įkūrė gitarų ir mandolinų orkestrą, su juo koncertavo. 1947 m. baigė Kauno konservatoriją (mokėsi Emeriko Gailevičiaus ir Kajetono Leipaus kontraboso klasėje). 1947-1957 m. Vilniaus operos teatro orkestro artistas, be to J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas ir kontrabosą, dirbo direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. Vėliau dėstė Vilniaus ir Kauno muzikos mokyklose. Jo iniciatyva klasikinės gitaros klasės įkurtos Kauno 1-oje muzikos mokykloje (1968 m. ) ir Kauno Gruodžio muzikos mokykloje (1973 m.), Vilniaus ketvirtoje muzikos mokykloje (1972 m.), Lietuvos konservatorijoje (po 1976 m.) ir jos Klaipėdos fakultetuose (1976 m.).

Jurgis Rimkevičius daug metų vadovavo gitarų ir mandolinų orkestrams, gitaros kursams, populiarino klasikinę gitarą radijo laidose, Lietuvoje ir užsienio spaudoje. 1998 m. išleido vadovėlį „Klasikinė šešiastygė gitara“. Sukūrė ir aranžavo kūrinių gitarai, fortepijonui, kameriniam ir pučiamųjų orkestrams. Nuo 1984 m. Tarptautinių gitaristų asociacijos Paryžiuje garbės narys. Jurgio Rimkevičiaus mokiniai: Donatas Anfimovas, Sergejus Krinicinas, Julius Kurauskas ir daugelis kitų tęsia jo pradėtus darbus. 

Saulėtą 2014 m. rugsėjo 7-osios sekmadienį Žaliakalnio bendruomenė kartu su Jurgio Rimkevičiaus mokiniais, mokinių mokiniais, bičiuliais, artimaisiais susibūrė Žaliakalnio bendruomenės valandoje „Tu ant žalio kalno gyveni“ paminėti Lietuvos klasikinės gitaros patriarcho šimtmečio. Maestro buvo paminėtas šv. Mišiose, kuriose giedojo ir operos solistai Gražina ir Vytautas Kurnickai. Po Mišių konferencijų salėje vyko Jurgio Rimkevičiaus mokinių ir pasekėjų koncertas.

Koncerte dalyvavo: Baltijos gitarų kvartetas Zigmas Čepulėnas, Sergej Krinicin, Saulius S. Lipčius, Chris Ruebens; gitarų duetas: Inga Raginienė ir Olga Lingienė; gitaros ir smuiko duetas: Rasa Čižauskaitė (gitara) ir Viktorija Čepinskienė (smuikas); operos solistai: sopranas Gražina Skinderytė-Kurnickienė, tenoras Vytautas Kurnickas; dėstytojų Marijos Janavičienės, Ingos Raginienės, Sergejaus Krinicino mokiniai. Renginį vedė aktoriai Petras Venclova ir Rasa Čižauskaitė.

Šiuo koncertu siekta parodyti, kad maestro mintys ir viltys pildosi, klasikinė gitara skamba Lietuvoje ir garsina ją toli už šalies ribų. Ir kaip sakė vikaras kun. Nerijus Pipiras - labai prasminga, kad Žaliakalnio bendruomenė susirenka Dievo namuose paminėti savo šviesuolių, Tikėjimu ėjusių ir kitus vedusių Švieson.

 Regina Markevičenė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021